Op naar een toekomstbestendige bouwsector

De komende tijd wordt er een groot beroep gedaan op onze bouwsector. In het komende decennium dienen 800.000 woningen te worden gebouwd en het maatschappelijk belang is immens. Als er meer en bovenal sneller gebouwd gaat worden, zal de bouwsector moéten veranderen. De huidige inrichting van bedrijven kan een belemmering vormen en om te versnellen wordt een andere grondvorm gevraagd. Zo moet onder meer de traditionele projectenbouw plaatsmaken voor de (seriematige) productie van woningen. Samen met de bouwsector bedenkt Fellowmind slimme oplossingen voor de uitdagingen van nu.

Onze mensen komen uit dezelfde branches als onze klanten. Daardoor begrijpen ze precies welke uitdagingen er spelen.

Marc van HoutAmbassadeur Digitale Transformatie

Uitdagingen en oplossingen

De woningnood is groot en de komende jaren moet een flinke inhaalslag gemaakt worden met de bouw van huizen. Dit is echter niet de enige uitdaging voor de bouw(toelevering). Er moet tegelijkertijd ook aan het Klimaatakkoord worden voldaan en de sector maakt steeds meer een shift van projectenbouw naar (serie)productie van woningen. Cruciaal is duurzaamheid, kostenbewaking, circulair bouwen en het terugdringen van faalkosten.

Maar de wijze waarop veel bedrijven nu zijn ingericht, belemmert dit. Omdat wij de processen kennen, zijn we in staat om een stevig fundament te bouwen waarmee de sector grip krijgt op het gehele bedrijfsproces. Van werkenadministratie, calculatie, productie- en projectplanning, leverschema’s, kostenbewaking tot aan facturatie. Fellowmind helpt de bouw en bouwtoelevering met het neerzetten van een solide IT-fundament dat vertrouwen voor de toekomst biedt.