Tre udfordringer i energi- og forsyningssektoren

Energi- og forsyningssektoren er en aktiv og central aktør i den grønne omstilling. Der stilles krav fra politisk side samtidig med, at virksomheder og private forbrugere ligeledes forventer en sektor, som bliver mere og mere grøn. Med den grønne omstilling følger en øget elektrificering af samfundet, et mere decentralt og distribueret elnet, samt forventninger til et moderne energi-økosystem og øget samarbejde , som kan udfordre sektorens aktører i omstillingen. Fellowmind stiller skarpt på tre udvalgte udfordringer i energi- og forsyningssektoren og byder ind med, hvorledes vores løsninger og services kan afhjælpe de konkrete udfordringer.

Effektiv og stabil el leverance i takt med øget elektrificering af samfundet

Den grønne omstilling og stigning i anvendelse af vedvarende energikilder, stiller større krav til elnetselskaberne som forvalter samfundskritisk infrastruktur.

En løbende ændring i forbrugsmønstre forårsaget af den grønne omstilling og den teknologiske udvikling - fx stigning i antallet af elbiler, varmepumper – stiller nye krav til energisektoren i forhold til at sikre en stabil forsyningssikkerhed. Medens elnettet udbygges for at imødekomme den kun stigende elektrificering, vi oplever nu, skal vi sikre den effektive og stabile leverance ved hjælp af digitale indsigter og forudsigelighed i forbrugsmønstre. 

 

Elnettet udfordres af den øgede elektrificering

Den grønne omstilling har sat gang i en omfattende elektrificering af samfundet. De nye distribuerede energiressourcer har introduceret en række udfordringer i måden hvorpå elnettet håndteres.

Vi ser et stigende decentraliseret og distribueret energisystem, som udfordrer elnetselskabernes evne til fortsat at sikre en høj forsyningssikkerhed. Til det tillægges krav til elnettets evne til at inddrage elproduktionen fra det sidste led ved private forbrugere og virksomheder. Indsigt, forudsigelighed og fleksibilitet har aldrig været mere afgørende for at imødegå udfordringerne, som elforsyningssektoren stilles over for. 

 

Det digitale energi-økosystem bringer nye muligheder og forventninger i spil

Den grønne omstilling, den brede teknologiske udvikling og ændringer i forbrugsmønstre, stiller nye forventninger til innovative synergier på tværs af aktører i energi-økosystemet.

Transmissionsselskaber, elnetselskaber,  elhandelselskaber og øvrige aktører repræsenterer tilsammen et udvidet energi-økosystem og -samarbejde, hvorigennem nye produkter og services ser dagens lys. Rollen som energi-aktør, der investerer i og er medvirkende til at bygge et bæredygtigt energi-økosystem, kræver inkluderende processer, ny teknologi, åbne data spaces samt sunde og stærke partnerskaber. Åbne og fælles datastandarder som CIM- og digitale samarbejdsplatforme er grundstenene til, hvorledes sektoren kan skabe interoperabilitet og gribe muligheden for at tilpassse sig fremtiden med nye forretnings- og samfundsunderstøttende muligheder. 

 

Løsningen

Fellowmind har skabt EnergyConnect Insights til at imødekomme disse udfordringer for landets elnetselskaber. Ved at sætte data fri kan vi tilbyde intelliget indsigt, forudsigelighed og fleksibilitet i nettet. 

Kontakt

Kim Gregersen
Director, Sales & Industry
+45 41 72 33 10
kim.gregersen@fellowmind.dk