Over en fjerdedel af de europæiske it- og virksomhedsledere konfronteres med mangelen på it-kompetencer i deres organisation

København 16. november 2021 – Manglen på dedikerede it-færdigheder i organisationen (27%), modstand mod organisatoriske ændringer (26%) og fraværet af en klar digital strategi (23%) er de største udfordringer, der holder europæiske organisationer tilbage fra digital transformation af deres forretning. Dette fremgår af en ny undersøgelse bestilt af Fellowmind, en førende europæisk Microsoft-partner, der bistår med at fremskynde virksomhedernes digitale parathed ved hjælp af cloud-løsninger. People & Technology Report 2022, som blev udført af analysebureauet Markteffect blandt mere end 3.000 it- og forretningsbeslutningstagere i seks europæiske lande, viser også, at 49% af respondenterne investerede i online-samarbejdsværktøjer. Derudover uddanner og opfordrer over en tredjedel deres personale til at drive digital transformation, og 31% ansætter seniormedarbejdere eller ”digital natives” for at være fremtidsparate.

"Vi lever i fascinerende tider, hvor digitalisering går hånd i hånd med kulturelle forandringer", udtaler Emiel Putman, grundlægger og administrerende direktør for Fellowmind. "Resultaterne af vores undersøgelse viser, at selvom den post-pandemiske verden klart er digital, var mange organisationer i første omgang utilstrækkeligt forberedt. I løbet af det sidste halvandet år har mange virksomheder foretaget betydelige investeringer i deres digitale infrastruktur og såkaldt ”empowerment”  af medarbejderne gennem smarte digitale løsninger. Det stemmer overens med vores vision om, at ikke-digital forretning vil uddø i løbet af få år, da digital teknologi spiller en afgørende rolle i enhver organisation. Med det i tankerne er det afgørende at sikre, at folk adopterer og nyder at arbejde med teknologi. Det er vores mission at støtte kunderne i at omdanne deres forretning til en digital æra, hvor mennesker er i centrum, ved at bruge teknologi, der fungerer for dem."

Det er vores mission at støtte kunderne i at omdanne deres forretning til en digital æra, hvor mennesker er i centrum, ved at bruge teknologi, der fungerer for dem

Emiel Putman, grundlægger og administrerende direktør for Fellowmind

Effekten af COVID-19
Fellowmind People & Technology Report 2022 viser, at i Finland (73%) og Danmark (73%) anerkender næsten tre fjerdedele af de adspurgte, at COVID-19 havde en transformerende effekt. Organisationer i disse lande ansætter digitalt indfødte og erfarne tech-savvies på et højt niveau for yderligere at drive denne digitale transformation. Pandemien havde mindst indflydelse på accelerationen af ​​digital transformation i Holland hvor 33% af respondenterne angav, at COVID-19 ikke driver den digitale transformation af deres organisation.

De mest anvendte måder at drive innovation og digital transformation i større organisationer (1000+ medarbejdere) er at investere i medarbejderne. Næsten halvdelen (43%) af it- og forretningsmæssige beslutningstagere fra denne type virksomheder investerer i og ansætter erfarne tech-savvies på seniorniveau og 44% ansætter digitalt indfødte, der er velbevandrede inden for IT og teknologi. Samlet set oplever vi imidlertid, at 38% af alle respondenter vælger internt at uddanne og inspirere medarbejdere fremfor, som 31% gør, at ansætte nyt personale.

"Selvom Danmark ofte er set som et af de digitalt mest avancerede lande, er det interessant at hele 73% af de adspurgte mener, at Covid havde en transformerende effekt," udtaler Mikkel Aude, direktør hos Fellowmind. "Det viser, at der fortsat er plads til forbedring. En del af løsningen er fundet ved at ansætte nye kompetencer (31%), men det er også interessant at flere (38%) anerkender at disse kompetencer kan opdyrkes internt."

Det er naturligvis særligt interessant at se, at Danmark er så langt fremme i forhold til flere af de lande, vi normalt sammenligner os med

Mikkel Aude, direktør hos Fellowmind

Finske og danske virksomheder går foran i forhold til AI
Ikke kun af hensyn til at kunne imødekomme medarbejdernes behov, men også kundernes, bruger omkring halvdelen af respondenterne i de adspurgte lande (Holland, Tyskland, Sverige, Polen, Finland og Danmark) AI (46%) i deres kundekommunikation og/eller tjenester. Finland (76%) og Danmark (73%) er klart i spidsen i den henseende. Derudover bruger næsten tre fjerdedele af de finske (73%) og danske (71%) it- og virksomhedsledere robotics mod et gennemsnit på 43% i de seks øvrige lande i undersøgelsen. Til sammenligning bruger mindre end en fjerdedel af respondenterne i Holland AI (22%) eller robotics (22%). Derudover planlægger næsten halvdelen af de hollandske it- og forretningschefer ikke engang at investere i AI (40%) eller robotics (48%) i fremtiden. Hovedårsagerne til denne mangel på interesse for både AI og robotics er, at respondenterne ikke ser merværdien og frygter, at investeringsomkostningerne er høje.

“AI og robotics er områder, der vinder mere og mere frem. Set fra et dansk perspektiv er det derfor positivt at hele 73% af de adspurgte allerede er igang og anvender teknologien," siger Mikkel Aude,"Det er naturligvis særligt interessant at se, at Danmark er så langt fremme i forhold til flere af de lande, vi normalt sammenligner os med. Det er positivt at erhvervslivet er parate og igang, for det er absolut nødvendigt for konkurrenceevnen – ikke mindst på længere sigt.”

AI populær blandt større virksomheder og inden for finansiering
AI og robotics er generelt mere udbredt blandt større organisationer, hvilket ikke er overraskende på grund af deres større budgetter og investeringsvillighed. I modsætning hertil bruger mere end halvdelen af ​​respondenterne fra mindre organisationer (2-50 medarbejdere) ikke AI (52%) eller bruger robotics (59%) til at forbedre kundekommunikation og/eller tjenester. Deres hovedargument er, at de ikke ser merværdien af ​​AI (43%) eller robotics (48%).

Når vi ser på de ekspertiseområder, hvor respondenterne er aktive, ser vi, at mere end tre fjerdedele af it- og områdechefer i den finansielle sektor (76%) allerede bruger AI til at forbedre deres kundekommunikation og/eller tjenester. Desuden bruges robotics af 70% af respondenterne i denne sektor. Disse procenter er højere end gennemsnittene for AI (46%) og robotics (43%) inden for andre fagområder - herunder produktion, detailhandel og sundhed - tilsammen.