Ny Microsoft Cloud for Sustainability hjælper med at registrere, rapportere og reducere miljøpåvirkning

Fellowmind opretter et nyt Center of Excellence for bæredygtighed og sigter mod at være en af de første Microsoft partnere til at implementere Cloud for Sustainability i sin produktportefølje. Cloud for Sustainability er en ny software as a service løsning med mulighed for udvidelse, der hjælper virksomheder med at registrere, rapportere og reducere deres miljøpåvirkning gennem automatiserede dataforbindelser og handlingsorienteret indsigt.

fellowmind sustainability 2

Målet om at reducere CO2-emissioner er blevet en global prioritet, hvilket kræver en akut indsats fra både privatpersoner og virksomheder. Lovgiverne strammer løbende lovgivningen i Europa, og forbrugerne efterspørger mere indsigt i virksomhedernes og deres forsyningskæders miljøaftryk. Kravet om øget gennemsigtighed spænder over alle brancher.

Over hele verden er regeringer og virksomheder trådt i karakter med vigtige løfter om CO2-reduktion. Fellowmind har også et mål om at være en organisation med nettonul udledning af drivhusgasser i 2030.

At gøre gode intentioner til virkelighed og målbare handlinger kræver dog evnen til at forstå, hvad den nuværende tilstand er, og hvad der skal gøres for at nå de fastsatte mål. Derudover presser kravet om ekstern rapportering virksomhederne til rent faktisk at tage de lovede skridt.

Microsoft Cloud for Sustainability gør det nemt og hurtigt

Indtil nu har måling og rapportering af emissioner været en kedsommelig og kompliceret opgave for virksomhederne. Microsofts nye Cloud for Sustainability er en software as a service løsning med mulighed for udvidelse, der hjælper med at registrere, rapportere og reducere en organisations miljøpåvirkning gennem automatiserede dataforbindelser og handlingsorienteret indsigt:

  • Optagelse gennem automatiseret dataindsamling – En virksomhed kan konfigurere dataforbindelser fra et katalog af forudbyggede konnektorer og driftsdataudbydere, såsom forretningsløsninger, energileverandører og rejseværktøjer, og derefter udnytte en fælles datamodel til at nedbryde datasiloer på tværs af emissionskilder.
  • Rapportering – En virksomhed kan analysere, visualisere og rapportere sit ressourceforbrug, sin miljøpåvirkning og sine fremskridt inden for bæredygtighed til interessenter, tilsynsmyndigheder og offentligheden.
  • Reduktion – En virksomhed kan sætte og følge trinvise og langsigtede mål, der er direkte knyttet til dens data. Scorecards og indsigt hjælper virksomheden med at overholde planen og sammenligne fremskridtene med andre i samme kaliber samt at afdække potentielle huller i opfyldelsen af lovkrav.

Nyt Center of Excellence støtter kundernes opbygning af datadrevne processer

For at støtte kundernes opbygning af datadrevne og bæredygtige processer og initiativer vil Fellowmind, udover at levere den tekniske løsning, oprette et nyt Center of Excellence med fokus på bæredygtighed. Dette virksomhedsdækkende kompetencecenter vil have eksperter i alle de seks lande, hvor Fellowmind driver forretning, og det vil fokusere på at opbygge specifik viden om lovgivning og måling af drivhusgasser. Center of Excellence vil samarbejde tæt med Microsoft og aktivt dele indsigt om dette vigtige og voksende område med Fellowminds kunder.

Microsoft afslørede oprindeligt sin Cloud for Sustainability allerede i juli 2021, og løsningen har været almindeligt tilgængelig fra den 1. juni 2022. Fellowminds mål er at være en af de første og ledende Microsoft partnere til at implementere Cloud for Sustainability løsninger til deres kunder.

Fellowminds første bæredygtighedsrapport offentliggjort

Fellowmind offentliggjorde sin første bæredygtighedsrapport den 3. juni 2022. I rapporten sættes der tydelige mål for virksomhedens fremtidige udvikling på dette område, både fra kundernes perspektiv og for virksomhedens egen bæredygtighedsudvikling.

Fellowminds ESG-strategi (Environmental, Social and Governance) omfatter fem områder med fastsatte mål for 2022 samt mere langsigtede mål. De valgte områder er:

  • At muliggøre den grønne omstilling med digitale løsninger for vores kunder
  • At være en bæredygtig arbejdsgiver for at reducere alvorlige og uoprettelige påvirkninger fra klimaændringer
  • At være den bedste arbejdsplads i branchen ved at maksimere vores medarbejderes engagement
  • At muliggøre digital inklusion i samfundet
  • At være en etisk og pålidelig forretningspartner

Disse mål er tæt forbundet med fire af de sytten FN-mål for bæredygtig udvikling (SDG'er), som Fellowmind har direkte bidrag til.

Læs hele rapporten her.

Henvendelser vedrørende yderligere information kan rettes til:

Thuy Mai-Moulin
Sustainability Manager

thuy.mai-moulin@fellowmindcompany.com