New Normal

Hvordan bliver arbejdslivet efter Corona-pandemien?

Alt imens Danmark langsomt åbner op igen, står det klart, at der findes en tid før og efter Corona-pandemiens skelsættende indtog i samfundet.

Det har været voldsomt at se forskellen på et Danmark med fuld damp i alle sektorer med én stor sammenhængskraft og så et land, der lukker helt ned. Regeringen og beredskabet har skulle navigere på ukendt grund, nogle brancher har kunne tilpasse sig, mens andre er blevet ekstra hårdt ramt, og vi ved, at der venter en stor regning i de kommende år. 

Hele Danmark har arbejdet hjemme

Danmark kan bryste sig af at være en førende nation, når det kommer til digitalisering. Derfor har vi også i al hast kunnet etablere hjemmearbejdspladser i mange hjem samtidig med, at børnepasning, hjemmeundervisning og det at arbejde hjemmefra er blevet eksekveret i en helt ny work-life-balance kontekst.

Værktøjer som Microsoft Teams er blevet rullet ud og introduceret, og pludselig kan vi alle sidde hjemmefra og stadig fuldføre dagligdagens opgaver. Holde møder både internt som eksternt og samarbejde på kryds og tværs. Forretningen kører videre.

Flere tal viser faktisk, at effektiviteten i flere tilfælde har været stigende. De sidste fordomsfulde chefer har måttet rekapitulere og har indset, at arbejdet måske godt kan udføres hjemmefra uden, at der mistes noget. Tværtimod giver det frihed, ansvar og fleksibilitet til at få udført opgaverne i en anden og ny rytme.

Nye forandringer i den måde vi arbejder på og organiserer arbejdspladsen

Jeg er slet ikke i tvivl om, at vi på den anden side af Corona vil få en helt ny arbejdsrytme og mødekultur, som flere allerede kalder ”New Normal”.

Måske vil helt op til halvdelen af de møder, vi fysisk afholder nu, både internt som eksternt blive sløjfet eller erstattet med digitale værktøjer som Microsoft Teams.

Det betyder, at vi ikke skal møde ind på kontoret hver dag. Fremover bliver der mindre behov for kontorpladser, og vi kan reducere transportomkostninger for både bil og fly og ikke mindst spildtid i transit.

Positiv klimaaftryk med mindre Co2

Og tænk så på klimaet og Co2 udledning. Coronakrisen har vist hvor lidt Co2 udledning, der har været under lockdown, men har også gjort det tydeligt, at en 70% reduktion inden udgangen af 2030 bliver umådelig svær. Her kan ”New Normal”, nye digitale værktøjer og udvidet fleksibilitet i arbejdsrytmer vise sig som en positiv gevinst for klimaet og de ambitiøse mål. 

 

Vidste du, at hvis alle danske virksomheder reducerer flyrejser med 10%, vil det betyde en Co2 besparelse på mere end 300.000 tons. Det svarer til mere end 20.000 danskeres årlige forbrug.

Microsoft Danmark

Optimisme på den anden side

Jeg er ikke tvivl om, at rigtig mange har arbejdet over evne i denne svære tid for simpelthen at overkomme krisen bedst muligt - for samfundet, for arbejdspladsen, for familien. Vi har rykket sammen og forhåbentlig navigeret os bedst muligt mod den åbning af samfundet, som er bydende nødvendig.

Så måske vil Coronakrisen og pandemiens livtag med samfundet også have en positiv side. New Normal vil finde en ny rytme for måden vi får familieliv og arbejdsliv til at fungere bedst muligt, og sandsynligvis endnu kraftigere udfordre faste rammer i form af 8-16 eller mandag til fredag. Og det rammer ikke kun møderne, det kommer til at ramme måden vi leverer produkter og services på til vores kunder. Et ekstra spark mod den digitale transformation.

Omfavn New Normal

Giv spillerum til at finde den nye balance og udforske de mange muligheder, der er for at benytte de digitale værktøjer til mere end blot afholdelse af møder.

På den anden side vil New Normal blomstre, og de fysiske møder vil blive færre men bedre, hvor vi kan knytte de vigtige bånd og mærke hinanden.

Og husk på, når du bruger Microsoft Teams altid at bruge kameraet. Husk at du kan lave noter og brainstorme med whiteboard. Du kan chatte, optage sessioner, dele dokumenter og invitere både internt og eksternt og der kommer løbende nye spændende funktioner. Og vigtigst af alt, hold pauser, og få rørt dig lidt!

Kontakt

Kim Gregersen
Director, Sales & Industry
+45 41 72 33 10
kim.gregersen@fellowmind.dk