Hvorfor digital ambition og implementering ikke er det samme

Selvom flere virksomheder investerer tungt i digital transformation, løber den praktiske implementering af teknologi ofte ind i problemer. Brugerne forstår ofte ikke værktøjerne eller har svært ved at se fordelene. Virksomheder er nødt til at få medarbejderne, som skal benytte disse værktøjer, med på firmaets vision, digitaliseringsstrategi samt give dem specifikke brugsscenarier.

Digital transformation i virksomheder er for nyligt blevet drevet af de tre C’er: CFO’en, CIO’en og Covid-19. Pandemien har uden tvivl drevet virksomheder til at tilegne sig digitale værktøjer for at muliggøre hjemmearbejde, men niveauet af digital transformation hos det enkelte firma varierer stadig meget, hvilket er illustreret i resultaterne fra Fellowmind People & Technology Report 2022. Mens nogen virksomheder først lige er startet med cloud migration og multicloud adoption, er andre i gang med at transformere deres forretningsmodel og benytte data analytics og avancerede AI modeller.

Fokusområdet for digitaliseringens investeringer varierer i høj grad af industri. Sektorerne, som investerer mest i digitale initiativer, er Energi og Finans. Interessant nok, mener Energi og Finans også, at disse værktøjer har en tendens til at være for svære at benytte. Det svarede henholdsvis 42% og 41% af respondenterne i de to sektorer. Lignende fund er blevet gjort på tværs af industrier: sværhedsgraden af værktøjer er påvist som den primære udfordring hos 42% af virksomheder med 501-1000 medarbejdere. Disse tal viser en uoverensstemmelse mellem organisationers digitale ambition og den praktiske implementering af teknologi.

Fordele i sigte

Årsagen kan være manglende uddannelse eller træning. Mens mere end halvdelen af store virksomheder (over 1000 ansatte) investerer i e-learning og andre former for online træning, så viser disse indsatser sig enten utilstrækkelige, eller værktøjerne for komplekse for gennemsnitsbrugere. Det er altså en fortsat udfordring for IT-afdelinger at optimere deres træningsmateriale eller finde en måde at simplificere værktøjerne på.

Det er en fortsat udfordring for IT-afdelinger at optimere deres træningsmateriale eller finde en måde at simplificere værktøjerne på

En af årsagerne til at digital transformation lykkes i nogle firmaer, mens andre sakker bagud, er inddragelsen af de medarbejdere, som er dybt involverede i forretningen. Økonomi driver en stor del af forretningsudvikling. Både konsulenthuset Deloitte og hollandske teknologivirksomhed ASML svarer at udviklingen mod robotic process automation (RPA) blev befordret af deres økonomiafdelinger. Inklusionen af AI/ML i deres digitalisering kom som ønske fra de afdelinger, der bruger RPA-agenter til daglig. Disse medarbejdere er bekendte med værktøjerne og kan gennemskue fordelene af disse digitale initiativer. Vidner til positiv forandring er ofte de bedste fortalere for den.

Forbigået mulighed

Landbruget udskiller sig markant i den modsatte retning. Investering i CRM-løsninger er som bekendt en lav prioritering i disse virksomheder. Eksperter har beklaget landbrugets manglende adoption af CRM som en forbigået mulighed. Disse systemer sparer virksomheder tid og ressourcer, og som en bonus fører de også til større kundetilfredshed. Det virker som en relativt simpel og yderst gavnlig løsning for landbrugssektoren, men alligevel er transformation langt bag kurven i sammenligning med andre industrier.

Landbruget sakker typisk bagefter, ikke kun i CRM, men i den generelle implementering af digitale værktøjer. En del af denne konservative tilgang stammer fra en dårlig lærestreg: Firmaer, der springer ud i adoptionen af CRM, løber ind i problemerne, at mennesker ikke ser fordelene, finder softwaren for besværlig og begynder at hade det nye system. Men et problem er også manglende incitament. I sektorer, hvor adoption er langsom, er presset fra konkurrencen til at adoptere teknologi også tilsvarende lavt, hvilket fratager den primære drivkraft til forretningsudvikling.

Blog report 2.jpg

Omvendt, kan dette også forklare, hvorfor digital transformation afviger mellem industrier. Hvis en massiv adoption er uden for rækkevidde, så er incitamentet til at adoptere teknologier for at forblive konkurrencedygtige ikke til stede. Dette blotter de pågældende virksomheder for en potentiel disruption. Nye digital native konkurrenter vil have en enorm fordel, som firmaer indenfor finans, bankvæsnet og transport har fundet ud af på den hårde måde.

Hvordan løser vi denne stagnering og introducerer teknologi for at levere et mere levende økosystem? Hovedpointen for virksomheder, der gerne vil opnå de bedste resultater med deres digitale transformation er, at de skal få deres ansatte med på vognen. Især de medarbejdere, som forventes at skulle bruge værktøjerne, skal være højt motiverede til det. Rekrutteringen af digital natives i virksomheden kan også øge behovet for modernisering. Derudover skal tilstrækkelig træning være i højsædet, hvilket kan ses på striden i landbruget og svarene, som kan findes i Fellowminds People & Technology Report.