Hvad er VIVA Learning og hvordan kommer man i gang?

Én af de 4 moduler i VIVA er VIVA Learning. I dette interview har jeg, Lasse, fået lov til at interviewe min kollega Stine Linde om VIVA og VIVA Learning. Hvad er det? Og hvordan kan man komme godt i gang? Læs mere her.

VIVA er en relativ ny række af moduler fra Microsoft, der fokuserer på medarbejderoplevelsen i den moderne digitale arbejdsplads. VIVA er for alvor kommet på det digitale landkort i 2021 i slipstrømmen på COVID-19, og alt hvad det har gjort for måden vi arbejder sammen på.

Lasse Skjelmose: Stine, kan du hjælpe mig og læserne af denne artikel i gang med VIVA. Hvad er det helt overordnet?

Stine Linde: Microsoft Viva er en ny såkaldt Employee Experience platform, der sammenkæder kommunikation, viden, læring, ressourcer og indsigter, med henblik på at fremme en kultur, som gør personer og teams i stand til at være effektive, uanset hvor de er. Viva består af fire forskellige platforme, der kan anvendes samlet eller individuelt:

 • Viva Insights, der giver ledere anonymiseret data om deres medarbejderes arbejdsvaner og trivsel.
 • Viva Learning, der repræsenterer en ny måde at publicere og tilpasse læringsindhold til dine medarbejdere.
 • Viva Connections, der trækker dit SharePoint intranet + Yammer ind i Teams, og som dermed giver mulighed for én fælles kommunikationskanal, der kan tilpasses forskellige medarbejdergrupper.
 • Viva Topics, der automatisk organiserer indhold og ekspertise på tværs af din organisation, hvilket gør det nemt for folk at finde oplysninger og omsætte viden til arbejde.

Lasse Skjelmose: Tak for den fine introduktion til Viva. Hvis vi så kun fokuserer på modulet Viva Learning nu. Hvad er det? Og måske lige så vigtigt: Hvad er det ikke?

Stine Linde: Viva Learning er en app i Teams, der fungerer som organisationens samlede landing-zone for digital læring. Viva Learning giver mulighed for, at man kan samle alle organisationens forskellige læringsplatforme og videnprodukter i én samlet app i Teams.

Med Viva appen kan man se alle de kurser og videnprodukter, der er tilgængelige for jeres organisation. Videnprodukter kan fx være PowerPoint præsentationer, Word dokumenter osv.

Ud over at fungere som en app i venstremenuen i Teams, så kan Viva Learning også indlejres som en tab i et team. Dermed kan man i det pågældende team shortliste konkrete kurser eller videnprodukter, som er relevante for medlemmerne af teamet. Her kan Learning fx være en fin add-on i et generelt M365 Tips & Tricks Team, eller hvis man i HR ønsker et Onboarding-Team til nye medarbejdere.

Viva er derimod IKKE en læringsplatform, ej heller en konkurrent til jeres eventuelle nuværende læringsplatform/LMS. Man kan fx ikke bruge Viva til at lave påkrævede læringsforløb for sine medarbejdere, til det vil man stadig skulle benytte sin LMS.

Lasse Skjelmose: Det lyder spændende, og som noget der kan skabe værdi for den enkelte teams-bruger. Har du nogle gode råd til, hvilke overvejelser en organisation bør gøre sig ift. Viva Learning?

Stine Linde: Lad os bare være ærlige; licenserne til Viva Learning kan nemt ryge op i en større udskrivning! Derfor er det også vigtigt, at man som organisation grundigt overvejer, om dette er en investering, der skaber værdi. Man bør bl.a. stille sig selv følgende spørgsmål:

 • Har jeres medarbejdere i dag svært ved at finde rundt i jeres kursuskataloger, eller betaler I til læringsplatforme, som måske ikke udnyttes helt så meget, som I håbede på?
  • Hvis ja, så kan I have en udfordring med synlighed og nem adgang – og her ville Learning potentielt kunne hjælpe jer.
 • Har jeres medarbejdere i dag adgang til Teams, og er det et integreret kommunikationsværktøj i jeres organisation?
  • Hvis nej, så vil I formentlig skulle arbejde med dette, før Viva Learning kommer til at give jer stor værdi.
 • Er læring i jeres organisation til fri brug, eller skal det godkendes af overordnede?
 • Har I en ambition om at bruge og promovere Learning aktivt til jeres kolleger - fx som led i onboarding processer, teamudvikling, fri læring som medarbejdergode osv.?
 • Tilbuddene i Viva Læring udgøres af såkaldt uformel / ikke-ECTS givende træning og kurser. Passer denne type læring til jeres organisation?
 • Hvem skal stå for opsætning, udrulning og drift af Viva Learning? Og hvem skal eje og vedligeholde det? Hvem skal promovere det internt? Hvem skal monitorere, om det bliver brugt, og dermed om det også på sigt bliver ved med at være udgiften værd?

Lasse Skjelmose: Det lyder rigtigt fint. Ved du noget om priser?

Stine Linde: Som det ser ud lige nu, så kommer Viva Learning til at koste 4$ / ca. 25 DKK per medarbejder per måned. Er det prisen værd? Den beslutning vil jo nok afhænge af, hvad du vil bruge det til. Her vil man skulle have en snak med kollegerne i Ledelsen / HR / Kompetenceudvikling / Strategi / Læring som i sidste ende, også vil skulle hjælpe IT med opsætning samt vedligehold og monitorering ift. fremtidig drift.

Forfatter

Lasse Skjelmose

Manager, Products