Hos Tetris A/S er IntraActive Learning et led i deres onboarding

Tetris A/S har benyttet IntraActive Learning til at understøtte brugen af Teams på hjemmearbejdspladsen under Covid-19. Samtidig bidrager læringsportalen til at styrke nye medarbejderes Office 365-kompetencer.

Tetris A/S er en ejendomsudvikler med fokus på udvikling af bæredygtige koncepter. Tetris koncernen består af to virksomheder - Rasmus Friis A/S og Tetris A/S og beskæftiger omkring 70 mennesker.

For tre år siden gik koncernen live med Office365 – først implementeret i Rasmus Friis A/S og året efter i Tetris. Under og især efter implementeringen blev det dog klart, at der var behov for uddannelse i programmerne i Office 365; dels fordi nye ansatte efterspurgte det, men også fordi at jo mere de ansatte kastede sig ud i de forskellige værktøjer, jo tydeligere blev det, at læringen måtte sættes i system.

Hos Tetris forsøgte man sig med forskellige undervisningstilbud, men ingen stemte godt overens med firmaets egne metoder.

En hjælp til den akutte hjemmearbejdsplads

Samtidig tog Coronaepidemien fart i Danmark, og alle koncernens medarbejdere blev sendt hjem. Der skulle akut etableres samarbejde på tværs af de ansattes hjemmekontorer, og her blev Microsoft Teams en uundværlig løsning.

Teams blev i forvejen brugt hos Rasmus Friis A/S til distanceledelse af byggepladserne, men det var ikke veletableret i hele koncernen. Da alle medarbejderne blev sendt hjem, blev det dog nødvendigt, at alle kom hurtigt i gang.

Til at understøtte træning og uddannelse i Office 365 pakken og i særdeleshed Teams, var det oplagt at prøve kræfter med en læringsportal, og da HR-chef Pia Korneliusen i forvejen havde kendskab til Fellowmind gennem et online kursus, faldt valget på IntraActive Learning.

IntraActive Learning gav samtlige 70 medarbejdere mulighed for at blive fortrolige med Teams samtidig med, at de fik fri adgang til at kaste sig ud i de mange andre kurser i Microsoft 365 universet. For Pia Korneliusen var dette en vigtig faktor for valget af IntraActive Learning:

 

Efter min deltagelse på ét af Fellowminds online kurser om Teams, blev det klart for mig at alle medarbejderne i Tetris skulle have den samme mulighed. Med IntraActive Learning kunne vi kombinere det akutte behov for læring om Teams med det generelle ønske om efteruddannelse i Office 365 pakken.

Pia Korneliusen

Onboarding med IntraActive Learning

Især for nye medarbejdere mener Pia Korneliusen, at IntraActive kan tilføre værdi. Derfor begyndte virksomheden i foråret at sende alle nye medarbejdere et link til læringsportalen som en del af deres opstart. Her kan de nye ansatte tage kurser i de forskellige værktøjer i eget tempo og derved tillære sig nye digitale kompetencer. På den måde bliver den frie tid, der ofte er at finde i kalenderen som nyansat, brugt aktivt og effektivt.

Min forventning er klart, at alle nye ansatte kommer til at snuse til programmerne igennem læringsportalen. Vi bruger eksempelvis meget Planner og OneNote internet i virksomheden, så hvis en ny medarbejder kommer hertil uden kendskab til disse værktøjer, er det en god investering for os at kurserne bliver gennemført i begyndelsen af ansættelsen.

Pia Korneliusen.

Nu er det planen at fortsætte med læringsportalen for at se, hvor stor tilslutningen bliver. Pia ser dog også yderligere potentiale i læringsplatformen i det tilfælde, at koncernen i fremtiden skal tage nye værktøjer i brug.

IntraActive

Udnyt det fulde potentiale af jeres digitale arbejdsplads med Microsoft 365. Med IntraActives produkter styrker I samarbejde, kommunikation og vidensdeling på tværs af organisationer.

  • IntraActive Governance
  • IntraActive Replay
  • IntraActive Intranet

Kontakt

Lasse Skjelmose
Manager, Products
+45 27 22 33 72
lasse.skjelmose@fellowmind.dk