Din virksomheds klimaaftryk – inspiration til at komme i gang og bruge data som afsæt

Klimaaftryk, CO2e udledning og miljøpåvirkning er meget aktuelle i medierne. Emnerne fylder meget for mange virksomheder. De seneste måneders stigende energipriser har tvunget mange virksomheder til at genbesøge deres arbejdsprocesser for at finde metoder til at reducere deres energiforbrug – og samtidigt reducere deres klimaaftryk. Mange virksomheder er usikre på, hvordan de skal komme i gang og komme videre. I denne artikel vil vi forsøge at give lidt inspiration med afsæt i vores viden på området, erfaringer fra kundeprojekter samt indsigt fra en ny undersøgelse, vi har lavet.

Perspektiver fra en ny undersøgelse

I starten af 2022 gennemførte Fellowmind en undersøgelse om klimaaftryk og -rapportering blandt danske produktionsvirksomheder. 72 virksomheder i alle størrelser bidrog til undersøgelsen.

Udvalgte hovedkonklusioner fra undersøgelsen:

1) En tredjedel af adspurgte virksomheder siger, at krav og ønsker fra kunder er deres største motivationskilde til en øget klimaindsats.

2) Ifølge besvarelserne, er de vigtigste områder for klimarapportering, indkøbt energi, udledning fra egne fabrikker og transport af købte og solgte varer.

Fellowmind Rapport

De tre områder er meget forskellige, så hvordan kommer man som virksomhed i gang og holder fokus? Når det kommer til hvordan man kan opdele sin CO2e udledning, så findes der gode guidelines allerede. Den mest udbredte standard er GHG protokollen. Den inddeler opgørelsen af CO2e udledning op i tre hovedscopes og en række underscopes, så det bliver struktureret og overskueligt at komme i gang med klimarapportering.

Energi er et godt sted at starte 

Energiforbruget kan for mange være et godt sted at starte klimarapporteringen; både fordi det fylder meget i omkostningerne, og fordi CO2e opgørelserne er veldokumenterede fra leverandørernes side. Data kan ofte findes helt ned på time-niveau i Danmark. 

Jo mere specifikt (pr. produktionslinje fremfor pr. fabrik f.eks.) man kan opgøre ens energiforbrug, desto bedre rapporteringsgrundlag har man og desto bedre forbedringsgrundlag har man også. 

Vi oplever, at når virksomheder tager hul på klimarapportering, så fører det ofte til et ønske om optimering; altså til et ønske om en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne. Disse indsatser kan sagtens kombineres uden at det fører til store projekter, der trækker meget på medarbejdernes tid.  

Ved at koble energiforbrug sammen med produktionsoutput og aktivitet så kan man få etableret baselines, benchmarks og best practices og struktureret arbejde henimod bedre ressourceudnyttelse med et lavere klimaaftryk til følge. 

I et projekt hjælper vi støberivirksomheden Vald. Birn med netop dette. Energiforbrugsdata bliver samlet op i Azure. Produktionseffektivitet (OEE KPI), energiforbrug og klimaaftryk kan opgøres nemt via Power BI og kan korreleres med energiforbruget pr. maskine, produktionslinje osv.

Involver medarbejderne

Klimaaftryk afhænger i høj grad også af medarbejdernes måde at arbejde på og deres adfærd. En måde at kombinere målsætninger og handlinger er ved at involvere medarbejderne og give dem ”actionable insights”, så de i deres hverdag kan se den umiddelbare effekt deres arbejde har på klimaaftrykket.

Med PowerApps kan man nemt kombinere meningsfyldt information som elektroniske arbejdsinstrukser med medarbejdernes feedback. Den nye indsigt kan føre til validering eller revision af arbejdsinstrukserne. Ved at kombinere indsigten fra arbejdsprocesserne med energiforbrug og CO2e udledning fra produktionsapparatet, så kan man finde frem til de mest optimale arbejdsprocesser. Man kan også finde frem til det specifikke klimaaftryk i pågældende dele af sin produktion.

Kom godt i gang

Der er masser af værdi at hente for virksomheden og for klimaet ved at indsamle og kombinere data. Ofte er data tilgængelig allerede i virksomheden og det kræver blot en begrænset og fokuseret indsats at komme i gang. 

Hvis du er interesseret i at få mere indsigt i den undersøgelse vi har lavet om klimaaftryk og -rapportering blandt danske produktionsvirksomheder, så kan du læse hele rapporten fra undersøgelsen her.

Kontakt os, hvis du gerne vil have en dialog om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed i gang og videre med databaseret indsigt og klimarapportering.