Danish Refugee Council tilbyder at løfte 5.000 medarbejderes digitale kompetencer med IntraActive Learning

Danish Refugee Council har siden foråret 2020 benyttet kurserne i IntraActive Learnings læringsunivers til at støtte medarbejdernes digitale transition til Office 365 platformen.

Som en verdensomspændende hjælpeorganisation med over 5.000 vidensarbejdere fordelt på 40 lande havde Danish Refugee Council et ønske om at forberede samarbejdspotentialet internt i organisationen. Planen var derfor at understøtte dette IT-mæssigt, ved at alle medarbejdere skulle samles på den samme tenant.

DRC er en organisation med meget forskellige behov i forskellige lande; hovedparten af brugerne har mindre gode IT-kompetencer og mange arbejder ligeledes fra dårlige internetadgange rundt omkring i verdens brændpunkter. Samtidig har DRC som NGO mange projektansættelser og følgelig en stor løbende udskiftning af medarbejdere.

Derfor var det i forbindelse med den digitale transition vigtigt, at der var effektiv og lettilgængelig undervisning i de nye Microsoft værktøjer, så alle medarbejderne fik mulighed for at tage de nye digitale værktøjer i brug.

Corona og global lockdown satte speederen i bund for projektet

Efter planen skulle den fulde Office 365 platform lanceres med udgangen af 2020, men med coronaens indtog blev en del af pilotprojektet speedet up betragteligt. På grund af medarbejderens hjemsendelse blev Microsoft Teams nemlig gjort tilgængeligt for alle vidensarbejdere, så de kunne afholde virtuelle møder og samarbejde på tværs af hjemmekontorer.

Der var dog stadig i høj grad brug for træning i de nye værktøjer, og derfor tog DRC imod Fellowminds Corona-hjælp, der bestod af to måneders gratis adgang til IntraActive Learnings træningsskurser.

Godt samarbejde med Fellowmind

Kurserne i læringsuniverset gav gode resultater, og efter de to måneders testperiode valgte DRC at blive fast kunde i juni 2020. Samarbejdet har ifølge Rikke Bygballe Møller, SharePoint Architect hos DRC, forløbet godt:

Vi har været glade for samarbejdet med IntraActive Learning. Læringsportalen er nem at gå til og hvis vi har haft ønsker til tilpasninger, er det blevet arrangeret hurtigt og effektivt. Kurserne hjælper os med at nå bredere ud til flere, og give dem et kompetenceløft.

Rikke Bygballe Møller, SharePoint Architect hos DRC

Positiv respons fra alle verdenshjørner

Læringsportalen er også blev godt modtaget af de ansatte rundt omkring i verden. Ifølge en brugerundersøgelse, som Rikke Bygballe Møller foretog i juni 2020, var medarbejderne især positive over for at få et digitalt kompetenceløft. Derudover viste undersøgelsen, at de ansatte både brugte kurserne til at blive bedre til samarbejdsværktøjerne, men også til at udvikle deres personlige kompetencer. Det ses blandt andet i det faktum, at PowerPoint indtil videre er det hyppigst anvendte kursus i organisationen.

En bruger gav denne evaluering:

A really good entry point at beginners' level combining the opportunity to get a test-run and relevant information prior to actually using the app/product for the first time, while also building confidence in those who do not always stay updated on newly developed tools. Can be watched more than once and offers a small quiz at the end to assure learning.

Derudover fremhæver Rikke Bygballe Møller især, at kurserne er på engelsk, at de er Evergreen (altid er opdateret), det er let at logge på med sin office-konto og at kurserne formidler i øjenhøjde til nybegyndere som elementer, der gør at læringsportalen fungerer hos dem:

Vores organisations arbejdssprog er engelsk og over 95 % af arbejdet foregår i udlandet. Mange sidder på dårligt internet i verdens brændpunkter, så det er positivt at de forholdsvist let kan gennemføre et kursus. Desuden er mange af de ansatte nybegyndere, hvorfor kursernes niveau passer til organisationens behov.

Rikke Bygballe Møller, SharePoint Architect hos DRC

I 2021 lancerede Danish Refugee Council så formelt samarbejdsværktøjerne i O365, ledsaget af et nyt fælles SharePoint intranet. Planen er at IntraActive Learning fortsat skal være til rådighed for de over 5.000 vidensarbejdere i organisationen.

Kontakt

Lasse Skjelmose
Manager, Products
+45 27 22 33 72
lasse.skjelmose@fellowmind.dk