Microsoft Project / MS Project

Effektivisér projekt- og porteføljestyringen med Project

Effektivt, fleksibelt og brugervenligt

Project er et effektivt, fleksibelt og brugervenligt værktøj, der gør det nemt at komme hurtigt i gang med at realisere projekternes forventede forretningsværdi.

Microsoft Project, som er en del af Microsoft 365 suiten, giver projektledere, projektdeltagere og ledelsen de rigtige værktøjer til at understøtte de daglige arbejdsopgaver.

Bevar overblikket

Det kan være svært at bevare overblikket, når man skal løse sine almindelige opgaver samtidig med, at man deltager i et eller flere projekter. Her hjælper Project med at skabe både det personlige overblik og det overordnede overblik over alle virksomhedens projekter. Det øger effektiviteten og er med til at sikre, at I leverer projekterne til tiden.

Sikr fremdrift

Med Project har projektlederen værktøjer til at styre dokumentationen, tidsplanen, fremdriften og afrapporteringen fra projektet, og det hele kan styres i overensstemmelse med organisationens projektmodel. I kan have projektskabeloner til jeres forskellige projekttyper. Det gør det nemmere at følge projektmodellen og sikrer, at brugerne oplever løsningen som et naturligt arbejdsredskab.

Optimér ressourcerne

Når en organisation gennemfører mange projekter, er det vigtigt at prioritere både menneskelige og økonomiske ressourcer i forhold til udbyttet. Det sikrer, at I får anvendt ressourcerne til størst mulig gevinst. Project gør det nemt at arbejde med budgetter samt at anvende disse budgetter til den overordnede prioritering.

Prioritér og skab størst værdi

Porteføljestyring er integreret i Project, og dermed får jeres ledelse umiddelbar adgang til de senest opdaterede projektinformationer. Her kan de udvælge og prioritere netop de projekter, som giver den største værdi for jeres organisation. Projekter kan kobles op på organisationens overordnede strategi, og ledelsen kan prioritere projekterne ud fra deres forventede værdi. Via simuleringer kan den optimale projektportefølje sammensættes.

Project giver jer et effektivt værktøj til:

  • Projektplanlægning
  • Dokumentstyring
  • Videndeling og teamsamarbejde
  • Økonomi- og ressourcestyring
  • Prioritering
  • Overblik over fremdrift
  • Ledelsesinformation med KPI’er
  • Effektiv rapportering
  • Strategistyring

Hvordan kan vi hjælpe?

Fellowmind kan rådgive jer omkring implementering og forankring af Project. I når derved hurtigere i mål og sikrer, at løsningen er gearet til at understøtte jeres projektmodel mest effektivt.