Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommune valgte Teams Live Events til digitale borgermøder

Skanderborg Kommune anvendte allerede dele af Microsoft 365 som en platform for produktivitet, samarbejde og sikkerhed, men udrulningen af tjenesterne i Office 365 var langt fra afsluttet.

  • Antal medarbejdere

    +5.000
  • Industri

    Public sector

Udfordring Coronaens indtog skabte logistiske problemer for en masse type organisationer - inklusiv Skanderborg Kommune
Teknologi Microsoft Teams, Microsoft 365
Resultat Skanderborg Kommune kan nu foretage digitale borgermøder med Microsoft Teams

Den 14. marts 2020 var en skelsættende dag i Danmark. Med Coronaens indtog i danskernes arbejdsliv var de fleste med ét tvunget til at udføre kendte og velfungerende opgaver og processer på helt nye måder, og hos Skanderborg Kommune var det ingen undtagelse.

Skanderborg Kommune anvendte allerede dele af Microsoft 365 som en platform for produktivitet, samarbejde og sikkerhed, men udrulningen af tjenesterne i Office 365 var langt fra afsluttet. Specifikt betød den nye situation, at implementeringen af Teams fra Microsoft blev sat på højtryk, så kommunens medarbejdere fik optimale muligheder for at kunne arbejde hjemmefra.

Politiske processer i en ny virkelighed

Men hvordan skulle de politiske processer afvikles i den nye hverdag? Skanderborg Kommune havde allerede en række borgermøder om lokalplaner, ny skolestruktur, klimaplan m.v. i pipeline, men de manglede en løsning på, hvordan det ville det være muligt at afholde dem på en måde, der dels var forsvarlig, og dels sikrede den nødvendige inddragelse af borgere, interessenter, politikere og embedsfolk. Kollegerne Anita Birkeland (specialkonsulent) og Karsten Karlsen (projektleder) fra IT/Digitalisering & Forretningsudvikling i Skanderborg Kommune tog ansvaret for at finde mulige løsninger, der kunne understøtte behovet.

Inspireret af Fellowminds webcast om ”Teams Live Events” den 22. april kontaktede vi Fellowmind for at diskutere, om denne tjeneste – som er inkluderet i vores Microsoft 365-licenser – kunne være det værktøj vi manglede”, fortalte Karsten Karlsen. 

Sammen med Fellowmind gennemgik vi en foreløbig køreplan for det første møde, som omhandler den nye skolestruktur i Skanderborg Kommune, og selv om ønskerne til mødet inkluderede mange interessenter og en blanding af plenum- og breakout-sessioner, nåede vi frem til, at opgaven kunne løses på en professionel måde med en kombination af Teams og Live Events.

supplerede Anita Birkeland.

Virtuelle byråds- og borgermøder med Microsoft Teams

Fremtidens virtuelle demokrati er LIVE

Af hensyn til både økonomi og fleksibilitet var det et ønske for Skanderborg Kommune selv at kunne stå for produktionen af møderne og for at sikre, at de relevante medarbejdere hurtigst muligt blev komfortable med den nye værktøjskasse, blev forretningskonsulent Tony Nørager fra Fellowminds Adoption & Change Management team koblet på opgaven.

Ambitionen er, at teamet der afvikler mødet, skal fokusere på mødet og ikke på mødeværktøjerne”, fortalte Tony Nørager. ”Så parallelt med udviklingen af drejebogen og fastlæggelse af rollerne i mødet, brugte vi lidt tid på at gennemgå og øve den tekniske afvikling af mødet”.

Den 10. juni kl. 19:00 gik vi live, og mødet gik rigtigt godt. Vi har fået positive tilbagemeldinger fra både politikere og kolleger, og vi har gjort os nogle gode erfaringer, som vi vil tage med os videre. Tony var med som bagstopper på mødet, men han havde gjort sit arbejde så godt, at vi selv klarede produktionen uden problemer.

Karsten Karlsen

COVID-19 kommer til at ændre mange ting, og erfaringerne fra det første borgermøde i Skanderborg Kommune kan være med til at ændre mange af den type møder i fremtiden.

Kontakt

Jørgen Rahbek
Sales Executive
+45 40 90 41 49
jorgen.rahbek@fellowmind.dk