Sentispec

Cloud Infrastruktur og Machine Learning på fire uger

Sentispec så en mulighed for at hjælpe virksomheder mere sikkert igennem Covid-19 udfordringerne ved at tilbyde virksomheder en automatiseret feberscreeningsløsning – ViraHawk.

  • Antal medarbejdere

    -
  • Industri

    Healthcare

Udfordring At fange feberudbrud i opløbet inden de når at ramme store dele af virksomheden
Teknologi Azure Cloud, Power Apps, AI
Resultat En intelligent feberscreeningsløsning, som kan fange sygdomme i opløbet og på den måde reducere sygefravær

Automatiseret feberscreening

Feberscreening løsninger ved hjælp af termiske kameraer er som sådan ikke en ny opfindelse, sådanne løsninger har været anvendt i Asien i mere end 15 år siden udbruddet af SARS. Dog er langt de fleste løsninger i dag manuelt betjent og kræver dermed en hel del personale.

home-block-2-1280x720.jpg

Som nystartet virksomhed stod Sentispec over for udfordringen med få skabt en automatiseret løsning, der kunne fungere godt autonomt, da lønomkostningerne i deres hovedmarked Europa er væsentligt højere end i Asien, hvor de eneste alternativer løsninger fandtes. Derudover havde Sentispec brug for at bringe en løsning til markedet hurtigt for at kunne bidrage til reduktion i smittespredningen.

Avanceret maskinlæring

Hovedelementerne i SentiSpecs ViraHawk løsning er et fintfølende termisk kamera, der kan måle overfladetemperaturer kombineret med avanceret maskinlæring, som blandt andet bliver brugt til at genkende og behandle over 2000 individuelle punkter i et ansigt for at beregne et kvalificeret bud på en indre kropstemperatur. I beregningsprocessen bliver der taget højde for anomalier, falske positiver (f.eks. en rygende kaffekop, genskin fra et vindue osv.) og meget mere.

Løsningen er meget responsiv, den kan blandt andet processere data fra op imod 10 mennesker i sekundet, selvom det ikke i praksis vil være fornuftigt at lade så mange mennesker passere forbi kameraet samtidigt. Eventuelle alarmer omkring forhøjet feberrisiko gives i realtid til personalet, der er knyttet til løsningen.

Azure Cloud + Power Apps

For at minimere datatrafikken og omkostningerne, er foregår det meste databehandling på det enkelte IoT edge (kamera) device. Af hensyn til GDPR bliver data også processeret lokalt på det enkelte kamera og slettet efter kort tid. Det enkelte kamera sender alarm information til Azure cloudløsningen, der sørger for at notificere relevante brugere af løsningen, så de kan tage nødvendig action. Udover alarm information sender det enkelte kamera også anonymiserede måledata til Azure cloudløsningen til statistisk efterbehandling.

Fellowmind leverede en komplet driftsklar Azure cloudløsning til Sentispec på 4 uger. Det korte udviklingsforløb i projektet blev understøttet af vores standardiserede IoT framework, hvor vi bruger standard Microsoft Azure teknologierne og værktøjerne i stor udstrækning.

Udover Azure cloudløsning, så blev der udviklet og leveret nogle mobile apps til slutbruger via Microsoft Power Apps inden for de 4 uger.

Signifikant fald i medarbejderes sygefravær

Sentispec kan på trods af løsningens unge alder allerede synliggøre fordelene ved deres automatiserede løsning, både over for den enkelte kunde og generelt. Sentispec kan levere et massivt datagrundlag for de screeninger, der er foretaget, og flere af deres kunder rapporterer om markante fald i både febertilfælde, sygefravær blandt medarbejdere samt færre produktionsforstyrrelser.

Sentispec har i dag en lang række europæiske kunder på deres løsning. Qua den vidtstrakte brug af standard Azure funktionalitet i løsningen er det muligt for Sentispec nemt at tildele deres kunder forskellige services hurtigt, alt afhængig af hvad kunden har købt sig adgang til. Samtidig er Sentispec trygge ved, at både sikkerhed og performance er i højsædet, og at løsningen kan skalere problemfrit og med lave omkostninger, selv når mange flere kunder kommer på.

Kontakt

Mikkel Aude
Executive Director, Denmark
+45 27 22 33 67
mikkel.aude@fellowmind.dk