Region Syddanmark

Region Syddanmark vil forbedre danskernes sundhed med IoT og data

Region Syddanmark har fået udviklet app’en Data Donor til at indsamle adfærdsdata for at forbedre danskernes sundhed.

  • Antal medarbejdere

    +20.000
  • Industri

    Healthcare

Udfordring Etisk udvikling og anvendelse af en app, der opsamler forbrugernes sundhedsdata
Teknologi Microsoft Azure, IoT
Resultat Fellowmind udviklede i samarbejde med Region Syddanmark en app til at opsamle data og hjælpe med at forbedre danskernes sundhed

Region Syddanmark har lagt sig i spidsen for at udnytte persondata og Internet of Things (IoT) til at forebygge sygdomme og dermed spare samfundet for mange ressourcer. Som led i visionen om at skabe et proaktivt sundhedsvæsen, hvor man ved at indsamle personlige data om hver enkelt borgers individuelle livsstil og adfærd vil kunne blive langt bedre til at forudsige og forebygge mange af de velfærdssygdomme, som samfundet bruger rigtig mange ressourcer på at behandle, har Region Syddanmark som et forsøg fået udviklet Data Donor appen

Ligesom mange velvillige borgere har givet deres samtykke til at donere deres organer i tilfælde af dødsfald, kan vi altså donere vores personlige data om f.eks. hvor meget vi bevæger os i løbet af en dag med det forsæt at forbedre vores egen sundhed og forebygge eventuelle sygdomme, der måtte ramme os.

Etiske overvejelser

Der rejser sig imidlertid hurtigt nogle kritiske spørgsmål og etiske overvejelser omkring overvågningssamfund og misbrug af data, som nemt vil kunne stå i vejen for visionen. Er vi parate til at lade sundhedsvæsenet få adgang til data om vores gøren og laden, og hvordan kan vi være sikre på, at denne data ikke kommer andre i hænde osv.? Mange vil formentlig forholde sig kritisk til dette.

På den anden side har de fleste af os længe velvilligt ladet store private internationale datavirksomheder varetage vores personlige data uden nærmere betænkeligheder. Skulle vi have mindre tiltro til vores eget offentlige sundhedsvæsen end til globale virksomheder, som først og fremmest er sat i verden for at tjene penge? Nej vel? Så visionen er bestemt ikke urealistisk og vil rent faktisk kunne blive en god forretning for den enkelte borger.

Adfærd og sundhed

Fellowmind har udviklet Data Donor appen, som er omdrejningspunktet i forsøget, der altså går ud på at indsamle større mængder adfærdsdata fra frivillige datadonorer, som er villige til at dele deres adfærdsdata, fx antal skridt i løbet af en dag, via deres smartphone. Ideen er så at analysere den indsamlede data for at se, om den kan gøre os klogere på sammenhænge mellem folks adfærd og sundhed; ikke alene folks fysiske sundhed men også mentale helbred.

I et offentligt-privat samarbejde mellem Region Syddanmark og Fellowmind har vi udviklet app’en Data Donor til opsamling og visning af simpel adfærdsdata. Vi stod i en situation, hvor vi havde få måneder til at få udviklet, testet og godkendt en app. Heldigvis fik vi samarbejdet med Fellowmind i stand, og på meget kort tid stod vi med et færdigudviklet, gennemtestet og godkendt produkt. Samarbejdet er foregået fuldstændig gnidningsfrit, alle aftaler og leverancer er blevet overholdt, og vi oplevede utrolig stor fleksibilitet og tilpasningsdygtighed samt en høj grad af professionalisme hos Fellowmind”.

Christian Mercado, Enhedschef, Digital Innovation, Syddansk Sundhedsinnovation

Vores smartphones indsamler værdifulde data om vores adfærd

Initiativet til forsøget blev taget i forbindelse med Folkemødet 2018, hvor Region Syddanmark var vært for et debatarrangement med et tema om, hvordan vi kan udnytte adfærdsdata i en klinisk kontekst til at forbedre folkets sundhed; herunder naturligvis også debattere de medfølgende etiske overvejelser omkring sikkerhed og persondata mm.

Ræsonnementet er således: De fleste af os har i dag en smartphone, som stort set ledsager os, hvor end vi bevæger os hen. Mange af os har den sågar med på toilettet og med i seng (liggende på sengebordet). Det giver os en hidtil unik mulighed for at indsamle detaljeret data om vores adfærd; detaljer som de færreste af os er bevidste om.

Vores adfærd har selvsagt stor betydning for vores sundhed. Hvis vi kan blive klogere på vores daglige gøren og laden ved at analysere detaljeret data om vores adfærd, kan vi højst sandsynligt blive langt bedre til at forudsige, forebygge og helbrede sygdomme, som måske vil ramme os. Dataen kan måske endda hjælpe os til at blive bedre til at bestemme sandsynligheden for, at bestemte sygdomme vil ramme os.

Sådan fungerer Data Donor app’en

Med Data Donor app’en installeret telefonen kan datadoneren nemt dele sensordata fra sin mobiltelefon, fx skridttæller. Derudover har man mulighed for at dele en række stamdata så som køn, alder, vægt, højde, stillingsbetegnelse og postnummer. Man har også mulighed for at benytte en kognitiv ansigtsanalyse, der estimerer en score på datadonorens humør.

Teknologi

Data Donor app’en er udviklet på basis af Microsofts app-udviklings framework Xamarin, som er kompatibel med de mest almindelige styresystemer iOS, Android og Windows. Derudover inderholder Xamarin forskellige services som eksempelvis Notification hub til udsendelse af push-beskeder og kan nemt integreres med Microsofts AI univers, herunder brug af Cognitive Services så som billedgenkendelse, der i Data Donor app’en er anvendt til at estimere brugernes humør.

data-donor-app.png

Dataplatform

Dataplatformen bygger på Microsofts IoT services samt Azure Data Platform hvor vi blandt andet benyttede en Azure service kaldet Event Hub, der bruges til at modtage de data/events, som Data Donor app’en samler op. De forskellige data/events fra Event Hub’en bliver sendt til en Azure Data Lake vha. servicen Stream Analytics, som i realtid opsamler data. Herfra er der blevet tilføjet yderligere forretningslogik som eksempelvis har gjort det muligt at kategorisere de tilmeldte personer i forskellige BMI klasser. Data bliver visualiseret i Power BI, som både kan vises vha. Power BI app’en, Power BI Online eller via Power BI Dekstop udgaven.

data-donor-app-arkitektur.png

Kontakt

Kim Gregersen
Director, Sales & Industry
+45 41 72 33 10
kim.gregersen@fellowmind.dk