Region Hovedstaden

Region Hovedstaden fik udviklet en test-chatbot til Corona-symptomer på 48 timer

Inden for to dage udviklede Fellowmind, i samarbejde med Microsoft og Region Hovedstaden, chatbotten, der er baseret på Microsoft Azure og kunstig intelligens (AI).

  • Antal medarbejdere

    -
  • Industri

    Healthcare

Udfordring Fra den dag det første danske smittetilfælde af Covid-19-virus blev bekræftet tilbage i februar 2020, kunne det mærkes på akuttelefonen 1813.
Teknologi Azure, AI, Machine Learning
Resultat Fellowmind udviklede i samarbejde med Region Hovedstaden en chatbot, der kunne besvare henvendelser omkring Covid-19 symptomer

Fra den dag det første danske smittetilfælde af Covid-19-virus blev bekræftet tilbage i februar 2020, kunne det mærkes på akuttelefonen 1813. Pludselig ringede mange bekymrede borgere ind med spørgsmål og symptomer, der relaterede sig til Coronavirus, og selv med en ekstra afdeling kunne de ansatte ikke følge med. Region Hovedstaden havde derfor brug for en metode til at kunne sortere i de mange borgerhenvendelser, og samtidigt aflaste akuttelefonens linjer, så tiden i stedet kunne komme de mest trængende til gode.

Gennemgår symptomer  

Svaret på problemet blev en test-chatbot, der giver bekymrede borgere med sygdomssymptomer en mulighed for i første omgang at foretage en selvvurdering af Coronavirus-sygdom. Testen gennemgår en række spørgsmål om forskellige symptomer, der alle relaterer sig til COVID-19. Her skal man således svare ja eller nej, hvorefter man til slut bliver opfordret til enten at søge lægehjælp eller blot at beskytte sig selv gennem forebyggende tiltag.

chatbot.png

Den digitale selvvurdering er et godt redskab i indsatsen mod COVID-19. Vi skal tage danskernes bekymring alvorligt og hjælpe så godt vi kan i regionerne. Den nye chatbot er en god måde til at sikre hurtig afklaring, hvis man oplever symptomer og er i tvivl om, hvordan man skal reagere.

Stephanie Lose, Formand for Danske Regioner

Inden for to dage udviklede Fellowmind, i samarbejde med Microsoft og Region Hovedstaden, chatbotten, der er baseret på Microsoft Azure og kunstig intelligens (AI). Fellowmind teamet arbejdede intensivt en hel weekend, for at have botten klar til brug mandag morgen. Da den blev implementeret, besvarede den over 30.000 henvendelser på sin første dag, og indtil videre har 200.000 borgere benyttet sig af muligheden.

In less than 48 hours, we were able to gather an entire team of consultants and experts together with Microsoft and the Capital Region of Denmark, to make a livebot available for the whole population of the region. We were able to deploy the bot within less than 24 hours of work without stop. Within the last weeks, we got attention from the media and then all regions in Denmark wanted the bot. And then we deployed the bot in all regions - again in only a couple of days with no sleep and no breaks.

Allan Rocha, Director

Taget i brug af alle landets regioner

I første omgang blev chatbotten udviklet til Region Hovedstaden, men inden længe tog samtlige danske regioner ligeledes chatbotten i brug. Regionerne skalerede dermed den digitale selvvurdering af symptomer på COVID-19 fra én region til hele landet på under en uge.

Der er altid brug for, at regionerne tænker nyt for at skabe gode løsninger for patienterne. Jeg er stolt af, at vi på et kritisk tidspunkt under COVID-19-epidemien på få dage er lykkedes med at udbrede en løsning fra en region til hele landet. Endda en løsning, som kan være med til at sikre, at de patienter, som har mest brug for hjælp, bedre kan komme til.

Stephanie Lose, Formand for Danske Regioner

Region Hovedstaden har oplevet stor positiv feedback fra de første brugere af chatbotten. Flere er kommet med konstruktive input til, hvordan den kan udvikles fremover. Der er derfor nu nedsat en tværregional arbejdsgruppe som skal se på, hvordan man på sigt kan udbygge chatbottens funktioner.

Kontakt

Allan Rocha
Director
+45 53 54 52 55
allan.rocha@fellowmind.dk