Kalundborg Refinery

Kalundborg Refinery med ny IT-platform til optimering af projekt & risikostyring

Kalundborg Refinery har på rekordtid fået etableret ny Microsoft Cloud baseret IT-platform, til at supportere raffinaderiet og terminalerne på den bedst mulige måde.

  • Antal medarbejdere

    +370
  • Industri

    Energy

Udfordring Efter frasalg fra Equinor og som nyt medlem af Klesch Group skulle Kalundborg Refinery have deres egen IT-platform
Teknologi Microsoft Cloud
Resultat En ny Microsoft Cloud baseret IT-platform, til at supportere raffinaderiet og terminalerne på den bedst mulige måde

I forbindelse med en såkaldt carve-out og frasalg fra Equinor (fhv. Statoil), skal Kalundborg Refinery som nyt medlem af Klesch Group nu fremover stå på egne ben og have deres egen IT-platform.

Kalundborg Refinery er et dansk energiselskab med mere end 380 medarbejdere. Raffinaderiet i Kalundborg er Danmarks største producent af drivstoffer, og er en del af verdens førende industrisymbiose med en cirkulær industriproduktion.

Moderne processtyring, risikokontrol og commissioning

Med valget af en Microsoft Cloud baseret platform har Kalundborg Refinery på rekordtid etableret en basisplatform, hvor de samtidigt med carve-out, kan udbygge deres prioriterede applikationslandskab med fokus på skalerbarhed, sikkerhed og robusthed.

Centralt i denne udskiftning er projektgennemførsel, projektrisici og kontrolsystemer til vedligeholdelse og udbygning af produktionsanlægget med certificering, compliance, energi, miljø og sikkerhed som centrale omdrejningspunkter for driften af et raffinaderi.

Med moderne projektstyringsløsninger baseret på Microsoft teknologi som fundament er mere end seks forskellige applikationer erstattet og konsolideret til ét enkelt værktøj i form af ”Project for the Web” ovenpå Dataverse til styring af roller og sikkerhed og med Power Platform til automatiseringer og værdiskabende værktøjer.

Alle nye og eksisterende projekter inklusive projektforslag og livscyklusdatabase er standardiseret med faste faser og styring af aktiviteter, ressourcer, tid og økonomi med dertilhørende risikomatrix for håndtering og mitigering.

Løsningen giver ydermere porteføljeoverblik ved hjælp af Power BI med økonomi- og finanstal fra deres SAP ERP-system med dertilhørende fast rapporteringscyklus.

Med Power Platform har raffinaderiet fået et moderniseret men integreret commissioning-værktøj til at verificere målbare funktionsbaserede krav, som specificeres i starten af et projekt. Disse krav kontrolleres løbende gennem alle projektets faser og aktiviteter.

Effektiviseringer og procesoptimeringer

Kalundborg Refinery har fortsat mange krav og procedurer, som skal følges, men de håndteres nu langt smartere og mere effektivt i en selvstændig og mindre organisation med adgang til moderne værktøjer fra Microsoft Cloud platform.

Kontakt

Kim Gregersen
Director, Sales & Industry
+45 41 72 33 10
kim.gregersen@fellowmind.dk