Brenntag

Brenntag udnytter IoT sensorer til at automatisere og strømline logistik

Sammen med 3Tech har Fellowmind udviklet Brenntags nye monitoreringsløsning, som skal automatisere processerne i Brenntags logistik

  • Antal medarbejdere

    17.000
  • Industri

    Automotive

Udfordring Brenntag står for logistikken og distributionen af tusindvis af tons a kemikalier med store sikkerhedsmæssige hensyn
Teknologi Azure
Resultat Gennem IoT forbundet i Azure kan Brenntags tanke skabe automatiske genopfyldningsordrer, når de når et vis niveau

Der er både store sikkerhedsmæssige og økonomiske hensyn at tage i forhold til logistikken forbundet med planlægning og distribution af kemikalier. Man kan ikke bare sende den ene lastbil efter den anden i kolonnekørsel med svovlsyre, saltsyre eller lignende rundt omkring på landevejene.

Som én af verdens største distributører er der udover det formelle aspekt også et stort økonomisk hensyn at tage for Brenntag, så de sikrer at distributionen sker på en økonomisk forsvarlig måde.

Effektiv og databaseret informationsdeling

Sammen med 3Tech har Fellowmind udviklet Brenntags nye monitoreringsløsning. Løsningen består af adskillige IoT gateways udviklet af 3Tech, som er eftermonteret på Brenntags eksisterende industrielle tankniveaumålere. Hver gateway samler løbende data og sender det til en Azure cloud løsning, hvor den processeres. Når tanken er nået under et vist niveau, genereres der automatisk en genopfyldningsordre via Dynamics CRM.

Den indkøbsansvarlige hos kunden modtager ordren og bekræfter den. Når bekræftelsen er givet, bookes ordren og kørslen planlægges med ruteoptimering, indhentelse af lovmæssige godkendelser og bestilling af kemikalierne hos en leverandør.

Fellowmind har sørget for integration og opbygning af de nye services i Microsoft Dynamics 365 CRM. Denne nye løsning giver i langt højere grad mulighed for at generere automatiserede notifikationer til relevante brugere hos kunderne, Brenntag og andre interessenter, hvorfor informationsdelingen er blevet langt hurtigere og bedre.

Brenntag

Brenntag er med en årlig omsætning på mere end EUR 13 mia. en global markedsleder inden for distribution af kemikalier og ingredienser til brug i en lang række industrier.

Dataopsamling giver gladere kunder

Med Microsoft Azure som fundament har Brenntag fået mange flere muligheder for at udlede relevant information fra de data, der bliver samlet op fra tankene. Det er nu muligt at få beregnet tendenser på forbrug, så behovsplanlægningen kan optimeres.

Samtidig kan services som anomali-detektion bruges som grundlag for servicebeskeder og dialog med kunderne, gennem systembeskeder som denne: Vi kan se, at I de seneste 2 dage har brugt 30% mere af kemikalie X end normalt. Skal vi fremskynde næste leverance eller var det øgede forbrug blot kortvarigt?

Brenntags nye løsning inkluderer muligheden for at få dannet forslag til opfyldningsordrer automatisk, og alene her sparer Brenntag og kunderne en del tid på manuelle arbejdsprocesser.

Kontakt

Mikkel Aude
Executive Director, Denmark
+45 27 22 33 67
mikkel.aude@fellowmind.dk