Bredal

Bredal sikrer højeste kvalitet af landbrugsmaskiner med Business Central

Den danske producent af landbrugsspredere Bredal har erobret globale markedsandele og opnået international anerkendelse for at levere højkvalitetsprodukter til landbruget.

  • Antal medarbejdere

    +50
  • Industri

    Manufacturing

Udfordring Bredal havde behov for fuldkommen kontrol med produktionsapparat, ressourceplanlægning, indkøbs- og lagerstyring og kvalitetskontrol.
Teknologi Microsoft Dynamics Business Central
Resultat Bredal har fået et system der sikrer at de kan holde kvaliteten, driftssikkerheden og præcisionen i hævd efterhånden som virksomheden vokser.

I udkanten af Vejle breder en mindre dansk familieejet virksomheds fabriksanlæg sig ud over et stort markareal. Virksomheden hedder Bredal og har taget navn efter den lille landsby, hvor det hele startede tilbage i 1947.

I dag tæller virksomheden beskedne 50 medarbejdere men har i den grad erobret terræn og opmærksomhed på internationale eksportmarkeder inden for landbrugsmaskiner, herunder i særdeleshed Australien som det største eksportmarked for Bredal.

Bredal er en af verdens største producenter af højkapacitetsspredere, og den velkendte røde Bredal farve er kendt i store dele af klodens landbrugsfaglige kredse. Virksomheden er stadig familieejet, og de oprindelige værdier såsom kvalitet, driftssikkerhed og præcision holdes endnu i hævd. Det er disse værdier, man i høj grad kan tilskrive Bredals store succes på verdensmarkedet; produkter af højeste kvalitet.

Digitalisering en nødvendighed 

For netop at kunne levere produkter af den højeste kvalitet på verdensmarkedet er det nødvendigt at have fuldkommen kontrol med produktionsapparat, ressourceplanlægning, indkøbs- og lagerstyring, kvalitetskontrol mm. Her har digitalisering været en uomgængelig nødvendighed.  

"Vi gik i gang med at digitalisere, fordi firmaet var ved at blive en vis størrelse. For at kunne bevare overblikket over en produktion, ressourcer, lager mm. var Bredal nødt til at få digitaliseret processerne”, siger direktør og medejer af Bredal Anders Buhl og uddyber:

Vi gennemfører bl.a. en typegodkendelse af vores produkter inden for EU. I den forbindelse er der en del ting, som skal logges og kontrolleres og den proces var med til at speede digitaliseringsprocessen op. Det var simpelt hen nødvendigt for at vi kunne gennemføre den nødvendige kvalitetssikring og kontrol.”

Business Central for at bevare kontrollen 

For et års tid siden gik Bredal i samarbejde med Fellowmind i gang med at implementere ERP-systemet Microsoft Dynamics Business Central, som er den nyeste Microsoft platform inden for drift og økonomistyring. Systemet skal først og fremmest være med til at sikre, at Bredal kan fortsætte med at holde sine kerneværdier kvalitet, driftssikkerhed og præcision i hævd efterhånden som virksomheden vokser.  

"ERP-systemet skal hjælpe os med at holde styr på de forskellige processer i huset; hvor langt de forskellige dele er i processen osv. men skal i høj grad også understøtte vores priskalkulation, så den bliver så præcis som muligt, siger Anders Buhl og fortsætter:  

Vi har været meget opsatte på, at vores produktionsprocesser og indkøbsproces blev så præcis som den nu kunne blive.” 

Kvalitet fra indkøb til slutlevering

Topkvalitet synes at være opskriften bag Bredals succes på verdensmarkedet, og det tyder da også på, at være det ledende grundprincip i hele virksomhedens virke; tingene skal virke.

Vi forventer at kunne lave nogle tidsbesparelser rundt omkring, at vi kan minimere fejlraten og øge kvaliteten af det produkt, vi leverer. Det gælder hele den samlede kvalitet fra indkøb til slutlevering til kunden, hvor vi kan garantere, at maskinerne er som bestilt, og at tingene virker.

Anders Buhl
Anders Buhl Direktør og medejer, Bredal

Digitalisering en driver for udvikling 

Men Anders Buhl ser også Business Central og digitalisering af virksomhedens forretningsprocesser som en klar mulighed for videreudvikle forretningen. Ja, han ser det rent faktisk som en betingelse for at fortsætte med at være konkurrencedygtig.  

Digitalisering er helt klar en driver for udviklingen af vores forretning. Det er helt sikkert en nødvendighed at følge med i den digitale udvikling, hvis vi skal blive ved med at være på landkortet,

Anders Buhl
Anders Buhl Direktør og medejer, Bredal

En af de oplagte muligheder, han blandt andet ser for produkt- og forretningsudvikling, er at begynde i langt hørere grad at opsamle data for at få fornyet indsigt og udnytte dem til noget værdifuldt.

Først og fremmest få nogle data fra vores egen butik. Men også gerne opsamle data fra kunder og fra maskinerne hos vores kunder. Opsamle data hen over tid, så vi også kommer til at kende vores produkters livscyklus,” siger Anders Buhl og tilføjer:

Det med at indsamle data både fra kunder og vores maskiner, vil vi kunne bruge til at forbedre os endnu mere.”

Se videoen om Bredal

Produktion af maskiner

Produktionsordrerne bliver dannet fra MRP-kørslen (Material Requirements Planning). En spredemaskine gennemgår mange produktionsled før den er færdig. Her anvendes produktionsmodulet til dette og omkostningsdata som materialeforbrug og tidsforbrug opsamles via styklister og ruter.

Integration fra tegneprogram til BC via CadConnect

I Bredal sidder der nogle rigtig skarpe ingeniører, der tegner og designer maskiner. I tegnefasen bliver selve produktionsdata født (styklistehierarkier og råvarer), og dette bliver nu automatisk via et Power Automate importeret i en CadConnect modelleringstabel. Herefter beriger en medarbejder fra produktionsteknisk afdeling det importerede produktionsdata med yderligere information. Endeligt indlæses data til Business Central og maskindelen er nu klar til at blive produceret.

Planlægning

Bredal kommer i høj grad til at anvende MRP-kørslen i Business Central, som foreslår indkøb og produktion ift. behov (Salg, genbestillingsparametre, forecast mm.).

Power App til håndtering af øgede dokumentationskrav

Det nødvendige produktionsdata bliver opsamlet via en Power App, og efterfølgende danner Power App’en et typegodkendelsesdokument, som vedsendes med maskinen.

Lagerstyring med Tasklet Factory

Bredal får implementeret lagerstyring på forskellige lokationer. Nogle lokationer er klar til avanceret lagerstyring, og andre kører mere simpel lagerstyring. Håndholdte scannere anvendes til at udføre lagerprocesserne.

Kontakt

Johnny Milbak
Director ERP – Business Central
+45 40 28 81 50
johnny.milbak@fellowmind.dk