Brandt A/S

Brandt A/S udvikler forretningen i tæt partnerskab med kunderne

Brandt A/S, der er en af Danmarks førende virksomheder indenfor industrilakering, er i fuld gang med at omfavne mulighederne i en stadigt mere digital og globaliseret verden.

  • Antal medarbejdere

    100
  • Industri

    Manufacturing

Udfordring Mængden af salgsordrer og varer var blevet for stor til manuel håndtering, og der var behov for øget styring og planlægning
Teknologi Microsoft Dynamics NAV system
Resultat Optimering af supply chain

Dette er historien om en vestjysk virksomhed, der startede op i 1972 som autolakerer og udviklede sig til at blive en af Danmarks førende virksomheder indenfor industrilakering.

I dag består Brandt A/S af cirka 100 medarbejdere – overfladebehandlere, autolakerere, lager- og logistikfolk, truckførere, kvalitetsfolk og medarbejdere inden for administration og specialister inden for branchen og råder over moderne produktionshaller fordelt over 17.500 m2 i den vestjyske by Varde. Brandt A/S servicerer en bred vifte af kunder i både Danmark og udlandet. Herunder en række af kendte danske designmøbelvirksomheder og køkkenproducenter.

Kompleksiteten stiger, digitalisering bliver en nødvendighed

I mange år har Brandt A/S kunnet klare sig med et proprietært branchesystem til autolakeringsbranchen. Selv længe efter indførelsen af de første robotter i produktionsanlægget i 2004, har man kunnet klare sig med dette forholdsvis simple branchesystem med mange manuelle processer.

Men med udviklingen fra autolakering til industrilakering er der gradvist opstået helt nye behov for styring og planlægning samtidig med, at mængden af salgsordrer og varer man skal disponere over er blevet for stor og kompleks til, at man kan håndtere det hele manuelt. Derfor var Brandt så sent som i 2017 omsider nødt til at indføre et egentligt ERP-system. For at kunne håndtere den stigende mængde og stadigt mere komplekse ordrer besluttede Brandt at implementere et Microsoft Dynamics NAV system.

Stigende fragtpriser, nye muligheder

Med pandemien røg priserne på vejtransport og containerfragt som bekendt voldsomt i vejret. For flere af Brandts kunder fik det afgørende betydning for økonomien. Det betød at Brandts service, hvor de tilbyder lager- og logistik, tilføjede endnu mere værdi til kundens værdikæde. For med fragtprisernes himmelflugt, gjaldt det nu for kunden om at minimere fragtprisen pr. enhed ved at optimere antallet af enheder pr. bil eller container og vente med overfladebehandlingen, lakeringen og samlingen af produkterne til de var fragtet til Danmark, eller mere præcist til Brandts fabriksanlæg i Varde. Her kunne man nu i endnu højere grad farvesætte produkterne iht. det faktiske salg, og ikke ud fra en prognose om forventet salg af en given variant.

Øget behov for digitalisering

Sådan er det gået til, at Brandt kan servicere sine kunder i en større del af deres værdikæde både ved være det sidste led i produktionen og led i lagerstyringen og logistikken. Det har naturligvis skabt et øget behov for IT-understøttelse, automatisering og digitalisering af processer for at Brandt kan holde styr på hele driftsapparatet, sikre høj kvalitet og undgå fejl i leverancerne.

Det er her Fellowmind har bistået og fortsat bistår Brandt som rådgiver og leverandør af løsninger, som skal understøtte og optimere driften hele vejen fra optagelse til afsendelse af ordrer. Fellowminds Dynamics konsulent Kent Thomasen har været med fra starten til at tilpasse løsningen til Brandts særlige behov og er fortsat tilknyttet til at optimere og videreudvikle løsningen til at kunne håndtere nye opgaver.

Brandt ønsker løbende at udvide anvendelsen af digital understøttelse i flere dele af deres forretning, for derigennem at være en del af den globale værdikæde. De seneste år har fokus været meget på optimering af deres supply chain, hvor særligt deres interne samt udgående logistik flow har været i fokus

Kent Thomasen Dynamics konsulent, Fellowmind

Se videoen om Brandt A/S

Fremtidens ERP-løsning: Dynamics Business Central

Brandt har fortsat ambitioner om at udvikle virksomheden, og den udvikling forudser fabrikschef Brian Lillegaard blandt andet skal komme gennem yderligere digitalisering af både forretningsprocesser og serviceringen af kunderne samt gennem dataopsamling for at få bedre overblik over produktionseffektiviteten.

”Der er oplagte muligheder for Brandt i at automatisere dataopsamling i produktionen. Dette er også en del af Industri 4.0, hvor man taler om at produktionsenheder som maskiner mv., skal kunne arbejde bedre sammen”, siger Kent Thomasen.

Inden for en overskuelig fremtid er det planen at opgradere Dynamics NAV til Dynamics Business Central for at kunne udnytte de mange nye funktionaliteter og muligheder, det medfører.

”Vi skifter til BC selvfølgelig, så vi kan få denne her lækre pallette af ekstra værktøjer, man potentielt kan få nytte af”, siger Brian Lillegaard, fabrikschef, Brandt A/S.

Men på den korte bane handler det først og fremmest om at udnytte den teknologi, der allerede er til rådighed, hvor der endnu gemmer sig et vist potentiale.

Kontakt

Johnny Milbak
Director ERP – Business Central
+45 40 28 81 50
johnny.milbak@fellowmind.dk