AP Pension

AP pension

AP Pension optimerer marketing- og salgsprocesserne og skaber bedre kundeindsigt

AP Pension har implementeret en Dynamics CRM løsning, som skal hjælpe dem med at skabe bedre kundeindsigt og understøtte marketing- og salgsprocessen

  • Antal medarbejdere

    -
  • Industri

    Financial services

Udfordring AP Pension havde brug for at digitalisere deres marketing og salgsprocesser
Teknologi Dynamics CRM
Resultat Gennem Fellowmind og Dynamics CRM fik AP Pension optimeret deres processer og skabt bedre kundeindsigt

AP Pension har firmapension som kerneforretning og er et uafhængigt, demokratisk ledet og kundeejet pensionsselskab, der har rødder tilbage til andelsbevægelsen i begyndelsen af forrige århundrede.

AP Pension har implementeret en Dynamics CRM løsning, som skal hjælpe dem med at skabe bedre kundeindsigt og understøtte marketing- og salgsprocessen. Implementeringen af CRM løsningen er et væsentligt tiltag i forhold til at realisere AP Pensions 2018 strategi, der bl.a. har som mål at styrke vækst, kunderelationer og effektivitet.

Bedre styring af relationer

Fellowmind har hjulpet AP Pension med at indfri visionen om en CRM løsning, der kan give et fælles overblik over kundedata og understøtte opbygning af relationer til relevante kunder og samarbejdspartnere.

Med løsningen har AP Pension netop fået et fælles overblik over kundernes stamdata men også over kommunikationen med den enkelte kunde. Løbende loyalitets- og tilfredshedsmålinger er en integreret del af løsningen. Det giver mulighed for at agere hurtigt, hvis der er kunder, hvis forventninger ikke er blevet indfriet.

Vi har med vores nye CRM-løsning skabt et fælles overblik over vores kunder på tværs af de forskellige salgskanaler.

Kim Blandfort Christensen, marketingchef, AP Pension

Deliver Personalized Experiences with Dynamics 365

Optimeret salgsproces

CRM-løsningen er desuden en vigtig brik i arbejdet med at optimere salgsprocessen, således at man opnår en mere effektiv udnyttelse af salgs- og kundetid. Det fælles overblik er naturligvis med til at effektivisere samarbejde og vidensdeling i salgsorganisationen, men derudover er der indbygget en struktureret salgsproces i CRM-løsningen, der er med til at sikre en systematisk og ensartet proces.

Forskellige regneark på tværs af salg og marketing er nu afløst af et fælles overblik og en fælles proces, som sikrer en mere effektiv udnyttelse af vores salgs- og marketingressourcer.

Kim Blandfort Christensen, marketingchef, AP Pension

Effektiv e-mail marketing med ClickDimensions

AP Pension har også ønsket at forbedre kundedialogen med en mere målrettet og vedkommende kommunikation med den enkelte kunde. Det stiller krav til muligheden for at foretage en segmentering på basis af kunderelationen.

Som tilføjelse til Dynamics CRM har AP Pension valgt at tilføje e-mail marketing systemet ClickDimensions, som gør det nemt og effektivt for AP Pensions marketingmedarbejdere at opsætte, målrette, udsende nyheds- og kampagne e-mail og efterfølgende spore hvilke modtagere som har læst e-mailen og få indsigt i åbnings- og klikrate.

Vi kan nu agere lynhurtigt, når vi skal ud med et vigtigt budskab. Med data og eksekveringsværktøjer samlet i et system, kan vi på få timer være ude hos vores kunder.

Kim Blandfort Christensen, marketingchef, AP Pension

Kontakt

Max Sejbæk
Managing Director - Fellowmind Denmark
+45 27 22 33 63
max.sejbaek@fellowmind.dk