Aalborg Universitet

AAU

Aalborg Universitet vil styrke innovationsevnen og fagligheden

Et forskningsmiljø i verdensklasse forudsætter et digitalt miljø i verdensklasse. Aalborg Universitet digitaliserer sig.

  • Antal medarbejdere

    -
  • Industri

    Public sector

Udfordring Aalborg Universitet ønskede en komplet transition til skyen samt en mere datadrevet marketingproces
Teknologi Microsoft Azure, Dynamics 365 Marketing
Resultat Med Azure får AAU en garanti for, at der er styr på sikkerhed, økonomi, GDPR og governance-strukturer samt et optimeret marketingsystem med D365

Et forskningsmiljø i verdensklasse forudsætter et digitalt miljø i verdensklasse. Funderet i en digitaliseringsstrategi for hele organisationen vil Aalborg Universitet bl.a. bruge Microsoft Azures servicekatalog til at højne kvaliteten og styrke innovationen indenfor forskning, uddannelse og vidensamarbejde.

Ikke engang nordjysk beskedenhed kan skjule, at Aalborg Universitet (AAU) har ét af Europas – og i nogle tilfælde verdens – bedste forskningsmiljøer. De scorer fem ud af fem mulige stjerner i et internationalt rating-system og er dermed på niveau med universiteter såsom Harvard, Oxford, Cambridge og Stanford. I 2018 blev de placeret som nummer fire på U.S. News & World Reports liste indenfor ingeniørvidenskab; samme placering fik de også på MIT’s liste over verdens førende ingeniøruddannelser.

Fakta

Industri: Uddannelse & Forskning.
Kerneforretning: Uddannelse & Forskning.
Antal medarbejdere: 3000+ medarbejdere & 20.000+ studerende.
Geografi: Danmark.
Workload migreret: Infrastructure workloads, DNS, ADFS & Active Directory.

Videreførelsen af det ambitiøse arbejde hviler på strategien “Viden for verden” med en supplerende digitaliseringsstrategi, som brudt ned på en række indsatsområder beskriver universitetets visioner og målsætninger for fremtiden. Her har man bl.a. skrevet ind, at digitalisering skal være et middel til at højne kvaliteten og styrke innovationen, så AAU står stærkt indenfor forskning, uddannelse og vidensamarbejde.

Netop de to forhold, kvalitet og innovation, er blandt hovedårsagerne til, at AAU er i fuld gang med en digital transformationsrejse, der skal gøre universitetet bedre til at udnytte cloud-teknologi. I 2016 implementerede de Microsoft Office 365 til studerende, forskere og administrativt ansatte, og nu er de i gang med at skabe et it-miljø, der udnytter nye muligheder i Microsoft Azure. Med ombord på AAU’s transformationsrejse er Microsoft-partneren Fellowmind, som bistår med konsulentbistand og et gennemtestet koncept for etablering af et it-miljø, der integrerer on premise-løsninger med cloud-baserede løsninger.

How does Microsoft Azure work?

To spor på rejsen

Simon Holm er teamleder i AAU It Services. Han forklarer, at Fellowmind og AAU fokuserer indsatsen i to parallelle spor.

Det første spor handler primært om at få defineret og designet et Azure-fundament. Tidligere har vi brugt services fra Azure ad hoc, når behovet opstod. I fremtiden skal vi have en struktureret tilgang til, hvordan vores platform i skyen skal fungere og spille sammen med vores on premise-løsninger, og vi skal have tilgangen forankret de rigtige steder i organisationen. Det andet spor handler om at få skabt et roadmap over blandt andet de organisationsændringer og kompetenceløft, transitionen kræver af vores medarbejdere,” siger Simon Holm.

Nye roller i skyen

Han forklarer, at noget af det første, AAU kastede sig over i samarbejdet med Fellowmind, netop var en afklaring af de it-roller, der er brug for i fremtiden.

Selvom Azure ikke er et helt nyt område for os, er der alligevel en masse nye værktøjer, vi skal lære at kende, og det er en anden måde at håndtere it på. Det er en bevægelse fra at have fokus på klassisk drift til at have mere fokus på systemarkitektur og integrationer. Der er et voksende behov for at kunne drifte applikationer på tværs af leverandører og for at få det samlede systemlandskab til at spille sammen.

Simon Holm, teamleder, AAU It Services

Som en del af det nye setup er AAU også i gang med at opbygge erfaring i ressourcestyring af forbruget i Microsoft Azure. Tidligere er hvert fakultet blevet afregnet på baggrund af en generisk fordelingsnøgle. I fremtiden kan de præcist se, hvad det enkelte fakultet har brugt af ressourcer, hvilket er med til at øge transparensen og skærpe fokus på omkostningsreduktioner.

Slip for at bygge selv

Selvom de er på et tidligt stadie i deres transformationsrejse, kan Simon Holm allerede nu se, at AAU i fremtiden bliver bedre til at levere målrettede services til uddannelse og administration fra ydelseskataloget i Microsoft Azure. For hvorfor skal de bruge tid, penge og ressourcer på at bygge applikationer selv, som allerede findes i en etableret og sikker leverancemodel i skyen?

 

Nøgleordet er tilgængelighed. Vi skal give medarbejderne og forskerne adgang til de rigtige services. Dem, der reelt er behov for, så de kan løfte kvaliteten af deres arbejde. Der findes eksempelvis Azure IoT Hub, som er oplagt til vores forskere.

Simon Holm, teamleder, AAU IT-services

Han forklarer, at det rent administrativt også har været en del af overvejelserne i it-afdelingen, at de med Azure får en garanti for, at der er styr på sikkerhed, økonomi, GDPR, governance-strukturer osv. Med andre ord alle de formelle forhold, der risikerer at bremse innovation og udvikling i et forsknings- og uddannelsesmiljø, hvis der opstår tvivl om, hvorvidt der er fuld kontrol over en digital service eller ej.

Balance mellem modernisering og fremtidssikring
Jesper Drechsler Nielsen er Sales Executive i Fellowmind og ansvarlig i samarbejdet med AAU. Han forklarer, at Fellowmind gennem årene har hjulpet mange organisationer og virksomheder med at planlægge og gennemføre deres rejse i skyen. Som i eksemplet med AAU handler det om at finde den rigtige balance mellem at modernisere og fremtidssikre it-miljøet, så systemlandskabet hænger sammen, løsningerne tjener et konkret formål, og der er manøvrerum til fremtidig optimering.

Vores mål er at sikre en succesfuld transition i skyen. Det kan – som her – være med Azure, eller det kan være med Office 365 og anvendelsen af OneDrive, Teams og så videre. Det er i store træk det samme framework, der skal bruges. Det handler om at få defineret en strategi, skabt en vision og etableret et roadmap, så det bliver håndgribeligt og overskueligt at komme i gang.

Jesper Drechsler Nielsen, Fellowmind

Datadrevne marketingbeslutninger skal styrke arbejdet med relationer på Aalborg Universitet

Med implementeringen af Microsoft Dynamics 365 Marketing ønsker Aalborg Universitet at professionalisere marketingindsatsen overfor alumner, studerende, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere. Målet er, at flere datadrevne beslutninger kan øge værdien af både uformelle og formelle relationer og derigennem forbedre universitetets konkurrenceevne yderligere.

Vi ser et stort potentiale i at træffe flere datadrevne beslutninger. Hvis vores topledelse eksempelvis skal til et event i Frederikshavn, er det rart for dem at vide, hvilke samarbejder vi har i regionen, hvilke virksomheder vi har en relation til, om der kommer alumner fra Aalborg Universitet og så videre. Ved eksempelvis at knytte dataelementer til regioner og kommuner i hele landet kan vi få indsigt fra nogle vinkler, som slet ikke var mulige tidligere.

Bo Hvass Pedersen, digitaliseringspartner, AAU