Beskyt din virksomhed mod truslen fra cyberkriminalitet, og skab en sikrere digital fremtid for din organisation

Cyberkriminalitet er fortsat en vedvarende trussel mod virksomheder af enhver størrelse og sektor. Fra phishing-angreb til ransomware og databrud kan konsekvenserne af et cyberangreb være ødelæggende. Økonomiske tab, omdømmeskader og juridiske komplikationer er blot nogle af de potentielle resultater.

Øg sikkerhedsmodenheden, beskyt din virksomhed, og overhold standarderne

Øg udnyttelsen og effektiviteten af sikkerhedsfunktioner i Microsoft 365 og Azure, og tilpas til sikkerhedsstrukturer som NIS2, CIS18 eller NIST. Vi bruger Microsoft Sentinel (SIEM) og Microsoft Defender (XDR) til at øge holdningsstyringen uden at øge hændelsesarbejdet. Vi leverer og supporterer også et Security Operations Center (SOC).

Sikkerhed og sikker adgang er baseret på Zero Trust-principper og bedste praksis med identitets- og adgangsstyring (IAM) i Microsoft Entra-produktfamilien.

Security - Protect your business from the threat of cybercrime.jpg

Opfyld kravene i NIS2-forordningen med vores Security Framework

Vi har udviklet en sikkerhedsramme for effektivt at beskytte virksomheder mod den konstant udviklende trussel fra cyberangreb. Rammen er baseret på CIS-kontrolrammen og giver flere vigtige fordele:

 • Risk reduction: Ved at følge CIS-kontrollerne kan virksomheder systematisk identificere og afbøde cybersikkerhedsrisici.
 • Regulatory compliance: Implementering af CIS-kontroller kan hjælpe virksomheder med at sikre overholdelse af regler, undgå dyre bøder og juridiske konsekvenser forbundet med manglende overholdelse.
 • Cost Savings: Investering i cybersikkerhedsforanstaltninger på forhånd, som anbefalet af CIS-kontrollerne, kan i sidste ende spare virksomheder penge i det lange løb.
 • Business Continuity: Cyberangreb og databrud kan forstyrre forretningsdriften, hvilket fører til nedetid, tab af indtægter og skade på kundernes tillid.
 • Competitive Advantage: At demonstrere en forpligtelse til cybersikkerhed gennem overholdelse forbedrer en virksomheds omdømme. Det skaber tillid til kunder, partnere og interessenter og bidrager i sidste ende til en konkurrencemæssig fordel på markedet.

Identificer risici og sårbarheder i din organisation

Det første skridt er at identificere risici og sårbarheder i organisationen. Dette omfatter identifikation af værdifulde aktiver, potentielle trusler og evaluering af virkningen af et muligt brud. Vi har udviklet flere værktøjer og vurderinger til at evaluere din cybersikkerhedshygiejne.

Det cybersikkerhedsvurderingsværktøj, vi har udviklet, er en automatiseret scanning af organisatoriske ressourcer baseret på CIS-kontrolrammen. Scanningen identificerer forskellige organisatoriske ressourcer, f.eks.:

 • Data protection governance
 • Data recovery governance
 • Access Control Management
 • Security Awareness and Skills Training and more...

Efter scanningen får du øjeblikkelig feedback om, hvilke områder der skal forbedres.

Beskyt din organisation, og afhjælp de identificerede sårbarheder

Når du har identificeret de potentielle farer i din organisation, er det næste trin at afbøde de identificerede sårbarheder. Denne fase er afgørende, da den danner frontlinjeforsvaret mod cyberangreb med det formål at forhindre uautoriseret adgang, databrud og andre sikkerhedshændelser. Eksempler på trufne foranstaltninger er implementering af firewalls, kryptering, adgangskontrol og træning i sikkerhedsbevidsthed.

Beskyt mod trusler

IT-landskabet er stort og ekspanderende. Forsvar mod trusler kan gøres på forskellige niveauer, såsom:

 • Email Security
 • Identiy Management
 • Access Management
 • Endpoint Security

Uddannelse og agtpågivenhed

Implementering af teknologi er en del af løsningen, men uddannelse af medarbejdere er nøglen til øget sikkerhed. Tilbyde regelmæssig træning og oplysningsprogrammer for at uddanne medarbejderne om bedste praksis for cybersikkerhed, såsom at identificere phishing-forsøg og opretholde stærk adgangskodehygiejne.

Registrer proaktivt security incidents

Dette indebærer brug af avancerede overvågnings- og detektionsværktøjer til at identificere og analysere mistænkelige aktiviteter, hvilket muliggør hurtige reaktioner på potentielle trusler. De vigtigste komponenter i detektering af trusler er:

 • Continuous Monitoring: Implementering af kontinuerlige overvågningsløsninger til sporing af netværkstrafik, systemlogfiler og brugeraktiviteter i realtid. Dette omfatter implementering af systemer til registrering af indtrængen (IDS), systemer til forebyggelse af indtrængen (IPS), SIEM-værktøjer (Security Information and Event Management) og andre avancerede overvågningsteknologier til registrering af unormal adfærd og potentielle sikkerhedshændelser.
 • Incident Triage and Analysis: Etablering af processer og arbejdsgange til prioritering og analyse af sikkerhedsadvarsler og hændelser. Dette indebærer kategorisering af advarsler baseret på deres alvorsgrad, undersøgelse af mistænkelige aktiviteter og bestemmelse af omfanget og virkningen af sikkerhedshændelser.
 • Threat Hunting: Proaktivt søger efter tegn på kompromis og ondsindet aktivitet i organisationens it-miljø. Trusselsjagt indebærer at udføre målrettede søgninger og undersøgelser ved hjælp af både automatiserede værktøjer og manuelle teknikker til at identificere skjulte trusler og sårbarheder, der kan undgå opdagelse ved traditionelle sikkerhedsforanstaltninger.

Hos Fellowmind har vi udviklet vores egen Managed Detection & Response (MDR) service for at give organisationer mulighed for at opdage og reagere på hændelser i deres (Microsoft) miljøer. Vi udnytter Microsoft Sentinel-platformen i kombination med Microsoft 365 Defender-produkter til at levere denne tjeneste. MDR er afgørende, fordi angribere bliver stadig hurtigere til at få adgang til data eller kompromittere organisationer. Mediantiden for angribere til at begynde at bevæge sig sideværts inden for et virksomhedsnetværk efter at have kompromitteret en enhed er 1 time og 42 minutter. Vores MDR-tjeneste hjælper organisationer med at registrere og reagere på hændelser, der opstår i deres miljøer.

Reager hurtigt på en security incident

Respond indebærer hurtig handling, når en sikkerhedshændelse opdages. Dette kan indebære isolering af berørte systemer, blokering af mistænkelige aktiviteter og mobilisering af et hændelsesresponsteam. Fokus er på at træffe øjeblikkelige og effektive foranstaltninger for at håndtere og afbøde virkningen af sikkerhedshændelser, der er blevet opdaget. Denne fase er afgørende for at minimere skaden forårsaget af cyberangreb og genoprette normal drift så hurtigt som muligt.

Gendan ovenpå en security incident

I Recover-fasen er der fokus er på at genoprette normal drift og komme sig efter virkningen af en sikkerhedshændelse. Denne fase er afgørende for at minimere nedetid, afbøde økonomiske tab og sikre, at organisationen kan genoptage sine aktiviteter så hurtigt som muligt. Eksempler på inddrivelse er:

 • Data recovery
 • System restoration
 • Business Continuity
 • Post-incident evaluation

Administrer og beskyt endpoints effektivt for at forbedre den samlede produktivitet, samtidig med at du opretholder en stærk sikkerhedsstilling

Styrk din organisation med Microsoft Intune, den samlede løsning til slutpunktsadministration, der sikrer virksomhedsdata og forbedrer arbejdsstyrkens produktivitet. Intunes robuste sikkerhedsfunktioner beskytter mod trusler på alle større platforme, herunder Android, iOS/iPadOS, Windows og macOS. Det sikrer, at enheder overholder dine overholdelsespolitikker og hjælper med at administrere adgang baseret på risikovurderinger i realtid.

Med Intunes understøttelse på tværs af platforme har det aldrig været nemmere at administrere et mangfoldigt enhedslandskab. Udrul og opdater programmer problemfrit, og giv sikker adgang til vigtige virksomhedsressourcer, uanset operativsystemet.

Desuden giver Intunes slutpunktsanalyser værdifuld indsigt i enhedens ydeevne, hvilket hjælper dig med proaktivt at løse problemer for at opretholde optimal produktivitet og minimere it-interventioner.

30%

af virksomhederne har lidt et databrud

60%

af ofrene gik konkurs seks måneder efter angrebet

94%

af malware modtages hos mellemstore virksomheder

15%

om året er vækstraten for omkostninger til cyberkriminalitet for virksomheder

Real-Time Threat Detection

 • SOC-teams overvåger løbende servere, enheder, databaser og netværk for at afdække potentielle trusler i realtid.
 • Proaktivt sikkerhedsarbejde holder dem på forkant med nye risici.

Reducing Attack Surface

 • SOC-teams vedligeholder en oversigt over aktiver, anvender sikkerhedsrettelser og identificerer fejlkonfigurationer. Dette reducerer organisationens angrebsflade.
 • Forskning i nye trusler sikrer proaktiv risikoreduktion

Continuous Monitoring

 • Ved hjælp af avancerede værktøjer som SIEM og XDR overvåger SOC'er hele miljøet 24/7. De opdager abnormiteter og mistænkelig adfærd straks.
 • Trusselsefterretninger hjælper dem med at forstå angriberens adfærd og infrastruktur.

Global Coordination

Store organisationer er afhængige af et globalt SOC-team til at koordinere detektion og respons på tværs af flere lokale SOC-teams over hele verden.

Styrket sikkerhed med Microsoft Entra og Zero Trust

I den digitale tidsalder er sikkerheden ved identiteter øverst i tankerne for organisationer. Microsoft Entra forankrer sine robuste Identity and Access Management-løsninger (IAM) i Zero Trust-strukturen og sikrer sikker adgang på tværs af din organisation. Zero Trust-principper dikterer, at tillid aldrig antages; I stedet kræves verifikation fra alle, hver gang, for hver adgang.

Microsoft Entra forbedrer denne tilgang med avancerede IAM-funktioner, der strømliner sikker adgang, samtidig med at de bedste fremgangsmåder for Zero Trust overholdes. Det handler ikke kun om at administrere identiteter; Det handler om at beskytte dem med et system, der altid er årvågent, altid verificerer og altid sikrer, at adgangen kontrolleres og overvåges præcist.

Vil du gerne i kontakt?

Jesper Johansen
Jesper Johansen Director, Cloud Infrastructure & Security

Vil du vide mere om cybersikkerhed, og hvordan du sikrer din virksomhed? Kontakt os, så kan vi planlægge et møde for at vise dig alt, hvad du behøver at vide.